Home » Solarwinds » Application Performance Management

Application Performance Management

with Server & Application Monitor

Đạt được hiệu suất ứng dụng cao với khả năng giám sát liên tục

 

Giải quyết các vấn đề phức tạp với khải năng chẩn đoán sâu

khả năng hiển ngay lập tức khi có các vấn đề hiệu suất ứng dụng xuất hiện và được cảnh báo về các sai lệch cơ bản.

Tăng sự linh hoạt với khả năng giám sát tự động

Tính năng quản lý, giám sát, khám phá và báo cáo hiệu suất ứng dụng tự động.

Giám sát trải nghiệm người dùng 

Giám sát các giao dịch tổng hợp và giúp đảm bảo người dùng có được hiệu suất trang web và ứng dụng web tốt nhất.

Dự báo nhu cầu về tài nguyên và quản lý khối lượng công việc

Theo dõi việc sử dụng tài nguyên máy chủ vật lý và ảo (CPU, memory, disk, network).

Giải quyết các vấn đề phức tạp với khải năng chẩn đoán sâu

Các công cụ giám sát hiệu suất SolarWinds Server & Application Monitor cung cấp cái nhìn sâu hơn về môi trường ứng dụng của người dùng để giúp xác định và khắc phục sự cố hiệu suất trước khi người dùng cuối bị ảnh hưởng. Cảnh báo thông minh loại bỏ các cảnh báo sai cũng như cho người dùng biết các chỉ số sức khỏe hiệu suất.

Sử dụng các mẫu giám sát sẵn có cho các ứng dụng quan trọng bao gồm Exchange, IIS, Active Directory, Java, Apache, Citrix, Oracle và hơn một trăm ứng dụng khác. Phân tích dữ liệu hiệu suất lịch sử với các báo cáo trực quan.

Tăng sự linh hoạt với khả năng giám sát tự động

 

Đơn giản hóa việc quản lý hiệu suất ứng dụng với các phương pháp giám sát tự động. Tự động hóa nhiều quy trình chung với giám sát hiệu suất ứng dụng Server & Application Monitor giúp tiết kiệm thời gian thay vì quản trị thủ công.

  • Tự động khám phá các máy chủ và ứng dụng người dùng muốn giám sát trong môi trường của mình.
  • Xác định cấu hình giám sát và tự động định cấu hình những gì cần được giám sát trên các node được phát hiện.
  • Tự động tính toán các ngưỡng cơ sở để cảnh báo hiệu suất.
  • Lập lịch gửi báo cáo hiệu suất.
  • Tự động lập bản đồ cơ sở hạ tầng ứng dụng của người dùng và trực quan hóa các liên quan phụ thuộc với cơ sở hạ tầng bên dưới.
application performance management

Giám sát trải nghiệm người dùng

Sử dụng SolarWinds Web Performance Monitor để chủ động xác định xem các thay đổi được thực hiện đối với ứng dụng web hoặc các trang web có tác động đến người dùng cuối hay không. Giám sát giao dịch tổng hợp giúp phân tích tác động của các thay đổi mã (code) đối với trải nghiệm người dùng cuối.

Kiểm tra trang web trong quá trình pre-production để phát hiện ngay các vấn đề về hiệu suất.

Web Performance Monitor tích hợp với Server & Application Monitor để giám sát các giao dịch web trong bối cảnh tình trạng của ứng dụng.

Dự báo nhu cầu về tài nguyên và quản lý khối lượng công việc 

Với khối lượng công việc ứng dụng ngày càng tăng nhanh, điều quan trọng là đảm bảo máy chủ của bạn được trang bị đủ phần cứng (CPU, memory, disk). Theo dõi việc sử dụng tài nguyên của môi trường vật lý và ảo theo thời gian và dễ dàng xác định nhu cầu về tài nguyên cho phép người dùng tối ưu hóa việc trang bị thêm tài nguyên và quản lý khối lượng công việc hiệu quả hơn.

Theo dõi các dịch vụ, quy trình, nhật ký sự kiện (event log) và tình trạng phần cứng để xác định các sự cố máy chủ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.

Duy trì kiểm kê tập trung các tài sản phần cứng và phần mềm trên máy chủ trong công ty để quản lý tài nguyên hợp lý hơn.

Pin It on Pinterest