Client Access Licenses (CALs) là gì? Tại sao cần mua bản quyền?

by | Microsoft

Client Access Licenses (CALs) không phải là một sản phẩm phần mềm mà là một giấy phép cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các dịch vụ của máy chủ một cách hợp pháp.

Việc cấp phép phần mềm với CAL có thể phức tạp do tính chất kỹ thuật của các sản phẩm máy chủ và mạng. Microsoft cung cấp CAL dựa trên thiết bị – gọi là Device CAL hoặc CAL dựa trên người dùng – User CAL để mua. Ngoài ra, một số sản phẩm được cung cấp giấy phép/license External Connector (EC) như một giải pháp thay thế tùy chọn để giải quyết các tình huống cụ thể của khách hàng.

Để quản lý thiết bị, Microsoft cung cấp Server ML để quản lý môi trường hệ điều hành máy chủ (OSE – operating system environments). Để quản lý các thiết bị không phải máy chủ, Microsoft cung cấp OSE Client MLsUser Client MLs.

User CALs

Với User CAL, bạn mua CAL cho mọi người dùng truy cập vào máy chủ để sử dụng các dịch vụ như lưu trữ tệp hoặc in ấn, bất kể số lượng thiết bị họ sử dụng cho quyền truy cập đó. Mua User CAL có thể có ý nghĩa hơn nếu nhân viên của công ty bạn cần có quyền truy cập chuyển vùng vào mạng công ty bằng cách sử dụng nhiều thiết bị hoặc từ các thiết bị không xác định hoặc nếu bạn chỉ đơn giản là có nhiều thiết bị hơn người dùng trong tổ chức của mình.

Client Access License based on user

Client Access Licenses (CALs) là gì

Device CALs

Với Device CALs, bạn mua CAL cho mọi thiết bị truy cập vào máy chủ của bạn, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy cập vào máy chủ. CAL của thiết bị có thể có ý nghĩa kinh tế và hành chính hơn nếu công ty của bạn có nhân viên dùng chung thiết bị, chẳng hạn, theo các ca làm việc khác nhau.

Client Access License based on device

Client Access Licenses (CALs) là gì

External Connectors

Nếu bạn muốn người dùng bên ngoài công ty — chẳng hạn như đối tác kinh doanh, nhà thầu bên ngoài hoặc khách hàng — có thể truy cập vào mạng của công ty của bạn, bạn có hai tùy chọn cấp phép:

 • Cấp CAL cho từng người dùng bên ngoài công ty.
 • Cấp External Connector (EC) license cho mỗi máy chủ sẽ được người dùng bên ngoài công ty của bạn truy cập.

External Connector licensing

Client Access Licenses (CALs) là gì

Người dùng bên ngoài là người không có quyền truy cập ở cấp độ nhân viên vào mạng của công ty bạn hoặc mạng của các chi nhánh khác và không phải là người mà bạn cung cấp các dịch vụ được lưu trữ. Giấy phép EC được gán cho máy chủ cho phép bất kỳ số lượng người dùng bên ngoài nào truy cập, miễn là quyền truy cập đó là vì lợi ích của người được cấp phép chứ không phải người dùng bên ngoài. Mỗi máy chủ vật lý mà người dùng bên ngoài truy cập chỉ yêu cầu một giấy phép EC bất kể số lượng phiên bản phần (instance) mềm đang chạy. “Phiên bản (instance)” là một bản sao phần mềm đã được cài đặt.

Quyền chạy các phiên bản (instant) của phần mềm máy chủ được cấp phép riêng; EC, giống như CAL, hiểu đơn giản là cấp phép cho việc truy cập. Quyết định mua CALs hoặc EC cho người dùng bên ngoài chủ yếu là vấn đề tài chính.

Cấp phép Máy chủ không yêu cầu CAL

Một số sản phẩm máy chủ có sẵn để được cấp phép trên cơ sở “mỗi core” hoặc “mỗi instance

Cấp phép theo mỗi Core 

Theo mô hình mỗi core, khi phần mềm máy chủ đang chạy trong OSE vật lý, bạn phải cấp phép cho tất cả các lõi vật lý (physical core) trên máy chủ/server. Để xác định số lượng giấy phép core cần, hãy đếm tổng số lõi vật lý (physical core) cho mỗi bộ xử lý trên máy chủ/server, sau đó nhân số đó với hệ số core thích hợp (core factor). Bạn không cần phải mua thêm CAL.

Phần mềm được cấp phép theo core

Client Access Licenses (CALs) là gì

Trường hợp cấp phép máy chủ đặc biệt Specialty Server

Máy chủ Đặc biệt /Specialty Server là giấy phép chỉ dành cho máy chủ (server-only) thường không yêu cầu CAL. Máy chủ Đặc biệt/Specialty Server yêu cầu giấy phép máy chủ (server license) cho mỗi phiên bản của phần mềm (server software) đang chạy trên máy chủ. Bạn có thể chạy phiên bản/nstance trong môi trường hệ điều hành vật lý hoặc ảo.

Client Access Licenses (CALs) là gì

Ví dụ về cấp phép Máy chủ Đặc biệt/Specialty Server bao gồm Windows Server EssentialsForefront Identity Manager – Windows Live Edition.

Trường hợp cấp phép Management Servers

Theo mô hình cấp phép Management Servers, bạn phải có và chỉ định số lượng yêu cầu theo danh mục thích hợp (là server và / hoặc client) và loại (OSE và / hoặc User) của ML cho thiết bị mà OSE sẽ được quản lý. Đi kèm với ML là các quyền chạy phần mềm máy chủ quản lý tương ứng, vì vậy bạn không cần phải có giấy phép riêng cho phần mềm máy chủ quản lý.

Quản lý server OSE yêu cầu Server ML (chỉ cung cấp loại OSE), trong khi quản lý OSE không phải máy chủ yêu cầu Client MLs (OSE/User).

Phần mềm được cấp phép theo ML

Client Access Licenses (CALs) là gì

Cal & MLs

Bảng sau cung cấp thông tin về nhiều sản phẩm Máy chủ của Microsoft và Giấy phép Truy cập Máy khách (CAL – Client Access Licenses) cho các sản phẩm đó.

Product Core/CALPer CoreServer + CALSpecialty SeverML
Windows server
SQL Server
Exchange Server
Skype for Business Server
SharePoint Server
System Center
Project Server

Microsoft Server CAL Suites bao gồm hai dịch vụ:

 • Microsoft Core CAL Suite: Cung cấp 6 công nghệ tiên tiến của Microsoft có thể được sử dụng để thiết lập cơ sở hạ tầng CNTT vững chắc và cung cấp các khả năng thiết yếu mà mọi người dùng cần.
 • Microsoft Enterprise CAL Suite: Mang đến tương lai của năng suất với 12 sản phẩm mới nhất cho tuân thủ, cộng tác thời gian thực, bảo mật, giao tiếp, quản lý desktop, v.v.

Quyền cấp phép của Client Access License Suite

Giấy phép Truy cập Khách hàng/Client Access License – CAL Suite là một giấy phép duy nhất cung cấp các quyền sử dụng tương đương với nhiều giấy phép. Giống như các CAL khác, CAL Suites có thể được cấp phép trên cơ sở mỗi người dùng hoặc mỗi thiết bị. CAL Suites đơn giản hóa việc cấp phép và theo dõi bằng cách giảm số lượng giấy phép cần thiết để truy cập vào các máy chủ của Microsoft. CAL Suites cũng có thể cung cấp mức giá hấp dẫn hơn so với việc cấp phép riêng lẻ các thành phần tương đương. Tuy nhiên, vì một Suite là một giấy phép duy nhất (single license) gồm tổng số CAL riêng lẻ, CAL Suite không thể được chia nhỏ cho nhiều người dùng hoặc thiết bị; mỗi CAL Suite chỉ được chỉ định cho một người dùng hoặc thiết bị.

Có hai loại Microsoft CAL Suites:

 • Microsoft Core CAL Suite
 • Microsoft Enterprise CAL Suite, bao gồm tất cả các chức năng của Microsoft Core CAL Suite

Các công nghệ của Microsoft CAL Suite

Microsoft CAL Suites bao gồm các giấy phép trên bộ công nghệ năng suất và cơ sở hạ tầng cốt lõi của Microsoft.

Enterprise CAL Suite

Để hiểu thêm về chính sách cấp phép Microsoft CAL Suite, tải tài liệu bên dưới đây

Online Services đi kèm với Enterprise CAL Suite

Giấy phép cho Enterprise CAL Suite với phạm vi Bảo hiểm phần mềm/Software Assurance đang hoạt động bao gồm các quyền đối với Exchange Online Archiving for Exchange Server, Data Loss PreventionExchange Online Protection.

Để bắt đầu sử dụng các dịch vụ này, hãy liên hệ với Đối tác Microsoft như VinSEP, người có thể bắt đầu quy trình cấp phép cần thiết để kích hoạt từng dịch vụ.

Các loại bản quyền phần mềm trong CAL Suites

CAL Suites có thể cung cấp các quyền sử dụng phần mềm tương đương với các giấy phép không phải là Client Access Licenses (CAL) được chỉ định cụ thể. Ví dụ: CAL Suite cung cấp quyền đối với các sản phẩm thiết bị của Microsoft System Center bao gồm trong Client Management Licenses.

Trong mọi trường hợp, theo CAL Suites, quyền sử dụng của bạn đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến (online service) cụ thể giống như khi thành phần đó được cấp phép riêng. Ngoại lệ duy nhất là cả hai tùy chọn theo user và theo thiết bị đều có sẵn trong CAL Suites, ngay cả khi cả hai tùy chọn không có bên ngoài Suites. Ví dụ: cấp phép cho mỗi người dùng Microsoft System Center Configuration Manager có sẵn như một phần của Core CAL SuiteEnterprise CAL Suite, mặc dù Microsoft System Center Configuration Manager được cung cấp riêng lẻ theo giấy phép quản lý máy khách cho mỗi hệ điều hành.

Quyền sử dụng & upgrade version

Vì CAL Suites cung cấp giấy phép cho các sản phẩm được phát hành độc lập, nên CAL Suites không có chỉ định version/phiên bản. Bộ CAL chỉ được cung cấp với phạm vi Bảo hiểm phần mềm/Software Assurance và do đó chúng cung cấp cho bạn quyền sử dụng phiên bản mới nhất của mọi sản phẩm trong suite. Nếu phạm vi Bảo hiểm phần mềm/Software Assurance hết hiệu lực và bạn được cấp quyền vĩnh viễn (perpectual), thì quyền sử dụng được xác định bởi phiên bản mới nhất của sản phẩm có hiệu lực trước khi hết hiệu lực. Các quyền đối với các dịch vụ trực tuyến (online service) sẽ hết hạn khi phạm vi Bảo hiểm phần mềm/Software Assurance hết hiệu lực, bất kể CAL Suite có phải là vĩnh viễn hay không.

Upgrade từ Core CAL Suite lên Enterprise CAL Suite

Bạn có thể chọn cấp phép Enterprise CAL Suite trả trước hoặc như một bước nâng cấp/upgrade từ giấy phép Core CAL Suite. Với Enterprise CAL Suite, bạn nhận được giấy phép cho các thành phần của Core CAL Suite và các thành phần khác dành riêng cho Enterprise CAL Suite. Khi bạn cấp phép cho Enterprise CAL Suite, bạn không phải duy trì một Core CAL Suite riêng biệt — điều này khác với việc cấp phép cho các sản phẩm giống nhau theo các giấy phép riêng lẻ.

CAL Suite Bridges

Microsoft Client Access License (CAL) Suite Bridges được sử dụng khi bạn đang chuyển đổi từ CAL Suite (on premises) sang một tổ hợp Sản phẩm và Dịch vụ Trực tuyến ( Product & Online Service) tương đương. Do đó, CAL Suite Bridges bao gồm các khối lượng công việc/workloads CAL Suite không có trong Office 365 (nay là Microsoft 365) hoặc Enterprise Mobility + Security. CAL Suite Bridges cho phép khách hàng CAL Suites hiện tại duy trì quyền truy cập phần mềm hiện có của họ vào khối lượng công việc/workloads CAL Suite mà không được cấp phép thông qua dịch vụ trực tuyến (online service) tương ứng.

CAL Suite Bridges
So sánh CAL Suites workloads với Microsoft Online Services

Lợi ích của CAL Suite Bridges

 • Giữ quyền truy cập on premises. Khách hàng CAL Suite hiện tại (Core CAL SuiteEnterprise CAL Suite) có quyền truy cập vào khối lượng công việc/workloads CAL Suite không có trong các dịch vụ trực tuyến Enterprise Mobility + Security hoặc Office 365 phù hợp.
 • Đáp ứng cam kết toàn doanh nghiệp. CAL Suite Bridge đáp ứng yêu cầu toàn doanh nghiệp đối với Core CAL SuiteEnterprise CAL Suite khi được kết hợp với các Dịch vụ Trực tuyến Doanh nghiệp/Enterprise Online Services tương ứng.
 • Giữ lại các khoản chiết khấu của doanh nghiệp. Với CAL Suite Bridges, bạn nhận được chiết khấu dành cho doanh nghiệp và nền tảng ở mức có thể so sánh với mức chiết khấu của bộ ứng dụng đang được thay thế.

Cấu trúc của CAL Suite Bridges

CAL Suite Bridges phản ánh cấu trúc của Microsoft CAL Suite hiện có. Cụ thể, CAL Suite Bridges:

 • Chỉ có sẵn dưới dạng đăng ký subscription.
 • Được cấp phép cho mỗi người dùng/per user.
 • Là các sản phẩm dành cho doanh nghiệp và nhận chiết khấu trên toàn doanh nghiệp và nền tảng.

Thành phần của CAL Suite Bridges

Thành phần của CAL Suite Bridges khác nhau tùy thuộc vào loại dịch vụ trực tuyến của Microsoft mong muốn. Có ba nhóm CAL Suite Bridges:

 • CAL Suite Bridges for Office 365  
 • CAL Suite Bridges for Office 365 and Enterprise Mobility + Security  
 • CAL Suite Bridges for Enterprise Mobility + Security 

Danh sách chi tiết các sản phẩm được bao gồm với CAL Suite Bridge license:

Hướng dẫn mua CAL Suite Bridges

CAL Suite Bridges được sử dụng khi bạn đang chuyển đổi từ CAL Suite sang một Dịch vụ Trực tuyến/Online Service tương đương. CAL Suite Bridge chỉ có thể được cấp phép cùng với Dịch vụ Trực tuyến đủ điều kiện.

Hướng dẫn mua CAL Suite Bridges
Kết hợp CAL Suite Bridge với Đăng ký Office 365/Microsoft 365

Quản lý cấp phép

Quản lý cấp phép Volume Licenses

Software Asset Management (SAM) là một quy trình kinh doanh quan trọng cung cấp một hệ thống để quản lý và tối ưu hóa hiệu quả tài sản CNTT của tổ chức bạn. Việc triển khai thực hành SAM giúp bạn bảo vệ các khoản đầu tư vào phần mềm của mình, nhận ra những gì bạn có, nơi đang triển khai và tổ chức của bạn có đang sử dụng tài sản của bạn một cách hiệu quả hay không.

SAM có thể giúp bạn:

 • Kiểm soát chi phí và rủi ro kinh doanh để có một vị thế tài chính vững chắc hơn, khoẻ mạnh hơn.
 • Tối ưu hóa các khoản đầu tư hiện có, để bạn có thể làm được nhiều việc hơn với những gì bạn đã có.
 • Phát triển với nhu cầu mở rộng về quy mô và mức độ trưởng thành của công ty thông qua việc tăng tính linh hoạt và nhanh nhẹn.

Tìm hiểu về SAM

Hướng dẫn sử dụng Software Usage Tracker – MAP Toolkit users

Microsoft Assessment Planning (MAP) Toolkit có các tính năng của 1 phần mềm Software Usage Tracker, cung cấp báo cáo sử dụng cho các sản phẩm máy chủ sau: Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint ServerMicrosoft System Center Configuration Manager.

Phần mềm tự động này được thiết kế để sử dụng bởi khách hàng Volume Licensing của Microsoft. Tìm hiểu về MAP Toolkit.

Software Usage Tracker báo cáo, cung cấp cho bạn cái nhìn về việc sử dụng máy chủ thực tế của doanh nghiệp. Thông tin này có giá trị để so sánh với CAL đã mua của bạn; nó cũng hữu ích cho việc cấp phép “True-up” và gia hạn thỏa thuận cấp phép.

Tìm hiểu về CAL và ML tại Microsoft

Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Microsoft CAL

Microsoft CALs là gì?

Windows Server CAL là một giấy phép cho phép khách hàng truy cập vào Windows Server. CAL được sử dụng cùng với giấy phép Hệ điều hành Windows Server của Microsoft để cho phép Người dùng (User) và / hoặc Thiết bị (Device) truy cập và sử dụng các dịch vụ của Hệ điều hành máy chủ đó.

Windows Server CAL là gì?

Giấy phép truy cập máy khách (CAL – client access license) là một giấy phép phần mềm thương mại cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ phần mềm máy chủ. … Ví dụ, một phiên bản của Windows Server 2019 trong đó 10 User CAL được mua cho phép 10 người dùng/user riêng biệt truy cập vào máy chủ.

Bao nhiêu CALs là đủ?

yêu cầu chung là, bất kỳ Người dùng (User) hoặc Thiết bị (Device) nào truy cập vào phần mềm máy chủ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đều yêu cầu CAL. Nhưng bạn không cần mua CAL cho mỗi người dùng / máy tính thêm vào AD và bạn chỉ cần một lượng CAL thích hợp để người dùng hoặc thiết bị của bạn sử dụng Active Directory một cách hợp pháp.

CAL có hết hạn không?

CAL Người dùng RDS hết hạn sau 60 ngày kể từ khi nó được cấp cho người dùng và sau đó quay trở lại nhóm khả dụng, tuy nhiên, nếu người dùng kết nối trong vòng 7 ngày kể từ ngày hết hạn, giấy phép sẽ được gia hạn thêm 60 ngày nữa.

Có cần CAL cho Active Directory không?

Không cần. Bạn cần một CAL cho mỗi người dùng / thiết bị và điều đó cho phép truy cập vào tất cả các Windows Server trong công ty của bạn có cùng phiên bản trở xuống.

Microsoft 365 có bao gồm CAL cho server không?

Microsoft 365 cung cấp các quyền truy cập giống như các máy chủ on-premises như CAL. Chi tiết vui lòng download tài liệu: Licensing Microsoft 365

Windows Server 2019 có đi kèm CAL không?

Mô hình cấp phép Windows Server 2019 bao gồm cả Cores + Client Access Licenses (CALs)..

Có thể phối hợp (mix) User & Device CAL được không?

Bạn có thể kết hợp User CALDevice CAL trong cùng một môi trường. Tuy không được khuyến khích vì khó theo dõi ai đang sử dụng User CAL và ai đang sử dụng Device CAL, nhưng điều này hoàn toàn được cho phép.

Các bài viết liên quan:

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan