So sánh CrowdStrike vs Symantec

by | CrowdStrike

Lựa chọn giải pháp bảo mật phù hợp là một việc khó khăn. Chúng tôi giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn và khám phá sự khác biệt chính giữa CrowdStrike và Symantec.

3 lý do khách hàng chọn CrowStrike so với Symantec

Bảo Vệ Tốt Hơn

CrowdStrike cung cấp sự thay thế lý tưởng cho công nghệ cũ đã lỗi thời. Tính năng ngăn chặn và phát hiện được hỗ trợ bởi CrowdStrike Falcon’s Threat Graph sử dụng hàng nghìn tỷ điểm dữ liệu kết hợp với máy học và phân tích hành vi để bảo vệ khách hàng khỏi toàn bộ vòng đời của mối đe dọa.

Ngoài ra, nhóm chuyên gia săn tìm mối đe dọa con người ưu tú của CrowdStrike làm việc 24/7, chủ động tìm kiếm các mối đe dọa lén lút mà chỉ riêng công nghệ không thể khám phá được.

Hiệu Năng Tốt Hơn

CrowdStrike cung cấp khả năng bảo vệ thông qua Falcon agent nhẹ duy nhất và nền tảng đám mây gốc (cloud-native).

Hàng nghìn khách hàng chọn CrowdStrike Falcon Platform để hợp nhất các sản phẩm bảo mật, loại bỏ sự phình to của agent và xóa bỏ gánh nặng không cần thiết của cơ sở hạ tầng on-premises.

Khai thác sức mạnh của big data và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giảm tần suất sự cố và thời gian khắc phục.

Kết Quả Tức Thì

CrowdStrike Falcon Platform cung cấp mọi tính năng và khả năng thông qua một agent duy nhất được triển khai và quản lý từ đám mây, bảo vệ người dùng của bạn mọi lúc mọi nơi và tăng cường ngay lập tức cho tình trạng bảo mật của doanh nghiệp. Được xây dựng trên đám mây, Falcon Platform không yêu cầu quét, không khởi động lại, không cần chữ ký (signature) và loại bỏ sự phức tạp để ngăn chặn vi phạm trong bất kỳ môi trường nào.

So sánh CrowdStrike vs Symantec

FeatureCrowdStrikeSymantec
DELIVERYCloud

Một agent nhẹ duy nhất được phân phối bởi một bảng điều khiển quản lý gốc đám mây (cloud-native).
Phối hợp phức tạp

Nhiều agent với nhiều bảng điều khiển quản lý kết hợp giữa local, cloud và hybrid.
DETECTION Signatureless

Bảo vệ nâng cao, không chữ ký (signature), machine learning, phân tích hành vi và threat intelligence tích hợp.
Signature

Vẫn dựa vào chữ ký (signature) & scan.
ATTACK VISIBILITY Full attack Visualization

Xem tất cả các chi tiết về cuộc tấn công trong ngữ cảnh đầy đủ để nhanh chóng hiểu được mối đe dọa.
Antivirus Alerts

Thông tin cơ bản về tệp bị chặn, nhưng bối cảnh hạn chế xung quanh mối đe dọa. Khả năng hiển thị bổ sung yêu cầu sản phẩm bổ sung: Symantec EDR.
RESPONSE Real time Response

Khả năng tích hợp để nhanh chóng chứa (contain) các hệ thống và tạo kết nối từ xa an toàn để điều tra và khắc phục nhanh chóng.
Policy Update

Giới hạn đối với danh sách chặn (blocklist) và quy tắc được phân phối bởi bản cập nhật chính sách (policy update). Phản hồi từ xa yêu cầu sản phẩm bổ sung: Symantec EDR.
THREAT INTELLIGENCE Integrated

Cảnh báo được tự động làm giàu thông tin với các phát hiện phân tích thông minh về mối đe dọa và phần mềm độc hại.
Rời rạc

Yêu cầu hai sản phẩm bổ sung: Symantec EDR và Symantec DeepSight Intelligence.

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan