Home » ESET » Safetica

Safetica

Data loss Prevention

Safetica bảo vệ bạn khỏi rò rỉ dữ liệu giá trị và chi phí nhân sự không cần thiết.

Safetica bảo vệ bạn khỏi rò rỉ dữ liệu đắt tiền và chi phí nhân sự không cần thiết

✅ Ngăn chặn tất cả các kênh rò rỉ dữ liệu.

✅ Tiết kiệm chi phí sửa chữa vi phạm dữ liệu.

✅ Xác định các hoạt động đáng ngờ trước khi hậu quả xảy ra làm mất thời gian và tiền bạc.

✅ Giảm chi phí nhân sự bằng cách xác định các vấn đề năng suất và cải thiện hiệu suất công việc.

Lợi ích của Safetica

Data loss prevention

Safetica giữ dữ liệu quan trọng trong công ty của bạn. Ngăn cản nhân viên có thể đưa các thông tin quan trọng đến đối thủ hoặc bắt đầu kinh doanh riêng của họ.

Social engineering

Safetica có thể phát hiện các cuộc tấn công được thiết kế có đặc tính xã hội và các nỗ lực tống tiền ở giai đoạn ban đầu, ngăn chặn chúng gây thiệt hại cho công ty của bạn.

Misdirected files

Safetica ngăn chặn các tập tin quan trọng vào tay kẻ xấu, trong hoặc ngoài công ty và cảnh báo quản lý các nguy cơ tiềm ẩn.

Lost laptops & flash drives

Dữ liệu quan trọng được Safetica bảo vệ ngay cả khi bị mất trên đường. Toàn bộ đĩa hoặc các tập tin được chọn vẫn được mã hóa và không thể đọc được bởi tên trộm.

Productivity fluctuations

Safetica giúp xác định những thay đổi về năng suất và tiết lộ những xu hướng nguy hiểm theo thời gian.

Resource management

Safetica có thể kiểm soát việc sử dụng máy in, ứng dụng và hạn chế các hoạt động trực tuyến quá mức.

BYOD security

Safetica giữ cho các thiết bị thuộc sở hữu của nhân viên trong công ty được kiểm soát. Không có dữ liệu nào trong khu vực được bảo vệ của công ty có thể lẻn vào các thiết bị này.

1. PC và máy tính xách tay với Safetica Endpoint Client

Các hành động được ghi lại và các quy tắc chính sách được thi hành thông qua một ứng dụng agent dung lượng nhỏ (có tùy chọn ẩn khỏi người dùng).

2. Dịch vụ quản lý Safetica và cơ sở dữ liệu SQL

Dữ liệu được tự động chuyển từ máy tính mạng đến máy chủ với dữ liệu máy tính xách tay được đồng bộ hóa khi kết nối với mạng. Cài đặt máy khách được đồng bộ hóa theo thứ tự ngược lại.

3. Bảng điều khiển quản lý Safetica với các cài đặt và đầu ra

Tất cả dữ liệu có thể được xem hoặc hiển thị từ ứng dụng quản lý. Tất cả các cài đặt có thể được điều chỉnh.

4. Máy chủ dịch vụ quản lý Safetica ở các chi nhánh khác

Safetica hỗ trợ nhiều chi nhánh từ một bảng điều khiển quản lý.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

 

YÊU CẦU HỆ THỐNG

 

  • Safetica Endpoint Client (Agent software)
    MS Windows 10, 7, 8, 8.1 32-bit and 64-bit (Support for Windows 10 since 2016)
  • Safetica Management Service (server component)
    MS Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 R2 32-bit and 64-bit
  • MS SQL (server component for Standard installation)
    Shared or dedicated server MS Windows Server 2003 SP2, 2008, 2008 R2, 32-bit and 64-bit

ESET EMAIL SECURITY CŨNG CÓ TRÊN

Pin It on Pinterest