Home » Veritas » Protection » Veritas Access Appliance

Access Appliance Veritas

Giải pháp hiệu quả chi phí cho việc lưu giữ dữ liệu lâu dài.

Thiết bị lưu trữ được xác định bằng phần mềm tích hợp

Lưu trữ dữ liệu dài hạn với khả năng đa đám mây.

Công cụ truy cập Veritas cho phép doanh nghiệp dễ dàng thay thế bộ lưu trữ lcũ hoặc tối ưu các lưu trữ phụ.

Highly scalable software-defined storage

Khách hàng có thể sử dụng thiết bị để dễ dàng tăng quy mô và mở rộng dung lượng lưu trữ khi tổ chức của họ phát triển.

Multi-cloud capabilities

Công cụ cho phép các doanh nghiệp chấp nhận áp dụng đám mây với khả năng xây dựng nền tảng lưu trữ đám mây riêng hoặc cung cấp nền tảng lưu trữ đám mây của riêng họ dưới dạng tầng lưu trữ chi phí thấp để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, trên một loạt các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu.

Cost effective data retention

Khách hàng có thể thay thế và củng cố lưu trữ băng rườm rà và tốn kém với thiết bị tích hợp, có thể mở rộng và tích hợp này cũng có thể giúp đáp ứng các mục tiêu thời gian phục hồi đòi hỏi khắt khe. Thiết bị truy cập cung cấp một sự cân bằng của lợi ích kinh tế và hoạt động.

Pin It on Pinterest