Home » Veritas » Protection » SaaS Backup

SaaS Backup

Một dịch vụ lưu trữ sao lưu và phục hồi để bảo vệ ứng dụng SaaS. Có thể mở rộng từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp vừa và lớn.

SaaS Backup

Bảo vệ dữ liệu Office 365 toàn diện và hơn thế nữa.

 

Exchange Online: Email, In-place Archive, Calendar, Contacts, Tasks, Notes, Public Folders.
OneDrive for Business: Full Account, Folders, Files.
SharePoint Online: Site Collections, Subsites, Lists, Folders, Files, Permissions, Columns, Content Types, Document Libraries.
Groups & Teams: Conversations, calendar, files, Notebook, Planner, Modern Team Sites, Channels (Wiki, Conversations).

G-Suite: Email, Calendar, Tasks, Google Drive, Team Drive, Sites, Docs.

Salesforce: Standard and custom fields for Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Activities, Notes, Cases.

 

Khôi phục tại thời điểm với nhiều tùy chọn khôi phục ở mọi cấp độ.

Any level: Tenant account, user account, mailbox, OneDrive account, site, subsite, folder, file, email, conversations and more.
Restore options: In-place, download, shared link, cross-user restore.

Đáng tin cậy và an toàn.

Lên đến 6 bản sao lưu tự động mỗi ngày, thời gian hoạt động 99,9%, mã hóa 256 bit khi nghỉ, mã hóa 1,2 TLS encryption in-flight, ISAE 3402.

US: HIPAA, ISO 27001, SOC 2 Type 2, NIST 800-53/FISMA.
Europe: ISAE 3402 Type 2, ISO 27001, SOC 2 Type 2.
Australia: ISO 27001, SOC 2 Type 2.

Nhanh chóng và dễ dàng.

Dễ dàng thiết lập: Không cần mua máy tính hoặc lưu trữ, không có gì để cài đặt hoặc triển khai, thiết lập 3 bước.
Dễ quản lý: Không cần mất thời gian với việc nâng cấp và quản lý máy chủ, hãy thêm người dùng mới vào bản sao lưu tự động.
Dễ dàng khôi phục dữ liệu bị mất: Tìm dữ liệu chỉ bằng một nút bấm, khôi phục dữ liệu chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Kiểm soát và tầm nhìn.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, hỗ trợ Đăng nhập một lần (SSO), hỗ trợ xác thực đa yếu tố (MFA), theo dõi trạng thái sao lưu / khôi phục, nhật ký kiểm toán, cảnh báo email, đặt chính sách duy trì.

Tính năng nổi bật SaaS Backup 

Dễ sử dụng.

 • Sao lưu tự động lên đến 6 lần mỗi ngày.
 • Thêm người dùng mới để sao lưu tự động.
 • Quản lý theo nhóm hoặc cá nhân.
  Khôi phục ngay lập tức.
 • Xem và quản lý nhiều khối lượng công việc SaaS từ một bàn điều khiển duy nhất.
  Truy cập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.

Dịch vụ an toàn và đáng tin cậy.

 • 99.9% uptime.
 • In-flight encryption with TLS 1.2.
 • At-rest encryption with 256-bit AES.
  Role-based access control.
 • Multi-factor authentication support.
  Audit logs.

Nhiều tùy chọn khôi phục.

 • Granular restore at tenant, user, folder, or file level.
 • Point-in-time restore.
 • Preview of restore.
 • In-place restore.
 • Direct-download restores.
 • Secure URL links to restored data.
 • Cross user and cross tenant restore.

Tối ưu chi phí

 • Lưu trữ không giới hạn.
 • Không cần phải mua máy chủ hoặc lưu trữ.
 • Không cần phải dành thời gian cho việc cài đặt, triển khai hoặc nâng cấp.

Pin It on Pinterest