Home » Veritas » Protection » NetBackup Appliances

NetBackup Appliances

Lưu trữ dữ liệu tự động cùng lưu trữ email

Sao lưu, lưu trữ và sao chép đơn giản và hiệu quả trên một thiết bị duy nhất.

NetBackup Appliances đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu doanh nghiệp với các thiết bị được tích hợp, có thể mở rộng và nhanh gọn.

Thiết bị NetBackup tích hợp nhiều thành phần vào một thiết bị duy nhất, quản lý hợp lý, vận hành và hỗ trợ giáo dục và tiết kiệm tiền và các tài nguyên CNTT quan trọng. Tích hợp chặt chẽ với phần mềm NetBackup cung cấp cho bạn cách cắt giảm chi phí và loại bỏ sự phức tạp trên toàn bộ tổ chức.

 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với việc xây dựng máy chủ truyền thông của riêng bạn.
 • Dễ dàng mở rộng năng lực và hiệu suất khi tổ chức của bạn phát triển.
  Nhanh chóng triển khai các khả năng bảo vệ dữ liệu mới.

Gia đình NetBackup Appliances

 

Công cụ NetBackup 5340 được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và khả năng phục hồi trong các trung tâm dữ liệu lớn hơn. Họ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và loại bỏ các sản phẩm của bên thứ ba.

 • Hỗ trợ khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất.
 • Khả năng mở rộng cao, hiệu suất và khả năng phục hồi.
 • Công suất tối đa 1,92 PB.

Thiết bị NetBackup 5240 là một giải pháp tối ưu hóa chi phí linh hoạt. Nó đơn giản hóa việc quản lý và đạt được tổng chi phí hấp dẫn của quyền sở hữu và lợi tức đầu tư.

 • Giải pháp NetBackup hoàn chỉnh.
 • Công suất tối đa 300 TB.
 • NetBackup CloudCirthyst khấu trừ vào đám mây.

Thiết bị ảo NetBackup đơn giản hóa việc triển khai và sao lưu dữ liệu. Họ sử dụng cơ sở hạ tầng ảo hiện có của bạn để tập trung quản lý dữ liệu và giảm thiểu nhu cầu về nhân viên CNTT tại chỗ.

 • Phù hợp với môi trường ảo hiện có.
 • Thiết bị dễ sử dụng.
 • Kinh tế ảo hóa.

Tính năng nổi bật NetBackup Appliances

 

Optimized Integration

Các thiết bị bao gồm các stack software được tối ưu hóa để sao lưu và phục hồi, được tăng cường bảo mật và Veritas InfoScale để quản lý lưu trữ. Tất cả được tích hợp với phần cứng và được kiểm tra hiệu năng vượt trội cho kết quả ngay lập tức.

Hardened Security

Các tính năng bảo mật trong NetBackup Appliances giúp doanh nghiệp luô được bảo vệ. Với NetBackup Appliances, phần mềm độc hại và xâm nhập độc hại không có cơ hội tấn công.

Simplified Management

Với Máy chủ quản lý thiết bị/Appliance Management Server (AMS), bạn có thể tcân bằng tải, nâng cấp, vá lỗi và tối ưu hiệu suất tất cả các thiết bị của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất.

Proactive Support

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) giúp bạn tổ chức cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm thiểu các vấn đề trước khi chúng xảy ra. Thông tin chi tiết được đưa ra dự đoán cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chủ động để mang lại giá trị có kết quả ngay lập tức cho các bản cài đặt mới và hiện có của các thiết bị Veritas.

Pin It on Pinterest