Home » Veritas » Protection » Flex Appliance

Flex Appliance

Mang lại sự linh hoạt của các container để bảo vệ dữ liệu NetBackup. Liên hệ để được tư vấn miễn phí.

Đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu doanh nghiệp với các thiết bị được tích hợp, có thể mở rộng và nhanh gọn.

Thiết bị NetBackup tích hợp nhiều thành phần vào một thiết bị duy nhất, quản lý hợp lý, vận hành và hỗ trợ giáo dục và tiết kiệm tiền và các tài nguyên CNTT quan trọng. Tích hợp chặt chẽ với phần mềm NetBackup cung cấp cho bạn cách cắt giảm chi phí và loại bỏ sự phức tạp trên toàn bộ tổ chức.

 • Tiết kiệm thời gian và tiền bạc so với việc xây dựng máy chủ truyền thông của riêng bạn.
 • Dễ dàng mở rộng năng lực và hiệu suất khi tổ chức của bạn phát triển.
  Nhanh chóng triển khai các khả năng bảo vệ dữ liệu mới.

Gia đình Flex Appliance

 

Flex 5340 Appliance

 • Enterprise core.
 • Consolidate multiple deployments 2 Pb usable capacity.
 • High availability.
 • Tier to multiple clouds.
 • Upgrade to new releases of NetBackup in minutes.

Flex 5150 Appliance

 • Enterprise edge.
 • Complete NetBackup data protection solution in a compact easy to maintain form-factor.
 • Easy to maintain.
 • Efficiently tier to the cloud.
 • Upgrade to new releases of NetBackup in minutes.

Tính năng nổi bật Flex Appliance

 

Hợp nhất nhiều triển khai NetBackup.

 • Giảm ảnh hướng dến trung tâm dữ liệu.
 • Đơn giản hóa việc quản lý.
 • Loại bỏ trung tâm dữ liệu ngổn ngang/bừa bộn.

Tạo triển khai NetBackup và nâng cấp trong vòng chưa đầy năm phút.

 • Chọn container NetBackup từ menu.
 • Cấu hình container NetBackup.
 • Triển khai.

Tính sẵn sàng cao.

 • Dễ dàng cấu hình trong vài phút.
 • Giảm thời gian chết theo kế hoạch và không có kế hoạch.
 • Tất cả các triển khai có sẵn cao.

Pin It on Pinterest