Home » Veritas » Insights » APTARE IT Analytics

APTARE™ IT Analytics

APTARE IT Analytics hiển thị mọi thứ với phần mềm phân tích dự đoán để sao lưu, lưu trữ và cơ sở hạ tầng ảo của nhiều nhà cung cấp.

Phần mềm cho môi trường lai ghép CNTT

One database. One user experience. One agent-less platform.

APTARE IT Analytics là phần mềm phân tích CNTT duy nhất cung cấp thông tin chi tiết thống nhất cho tất cả các cơ sở hạ tầng lưu trữ, sao lưu và ảo thông qua một mặt phẳng trong cả môi trường tại chỗ (on-premise) và nhiều đám mây(multi-cloud). APTARE có thể cung cấp:

 • Tầm nhìn thống nhất và hiểu biết sâu sắc.
 • Kiểm soát tập trung.
 • Phân tích nâng cao.
 • Giảm thiểu rủi ro.
 • Tối ưu hóa trung tâm dữ liệu.

New in APTARE IT Analytics 10.3

 • Hỗ trợ cho Veeam, Oracle RMAN, Cohesity, Rubrik, ECS, Unity và Hyper-V.
 • Nhận thông báo và kích hoạt tự động hóa dựa trên dữ liệu được thu thập từ cơ sở hạ tầng của bạn, giảm thời gian giải quyết.
 • Nhận thông tin chi tiết mới và phân tích nguyên nhân gốc nhanh hơn với Báo cáo xu hướng và báo cáo chi tiết.
  Đặt quy tắc cụ thể cho môi trường của bạn dựa trên dữ liệu lịch sử.

ỨNG DỤNG APTARE IT ANALYTICS 

Data Center Optimization

Streamline Backup Auditing and Reporting

APTARE IT Analytics Backup Manager cho phép quản trị viên xem tất cả các bản sao lưu đã thử và cung cấp thông tin chi tiết để giải quyết các vấn đề sao lưu như:

 • Phát hiện dữ liệu không được bảo vệ, Giảm bớt sự phơi nhiễm của dữ liệu không được bảo vệ bằng cách tự động xác định các máy khách và bộ dữ liệu được bảo vệ theo chính sách sao lưu.
 • Nhận dạng sao lưu dự phòng nghi ngờ Loại bỏ các kết quả dương tính giả bằng cách xác định các bản sao lưu một phần hoặc không thành công mà báo cáo là thành công bởi phần mềm sao lưu.

Storage Optimization

Effectively Manage Data Storage Resources and Fully Utilize Available Storage

Bộ quản lý lưu trữ phân tích CNTT APTARE giúp quản trị viên hiểu rõ hơn về mức tiêu thụ tài nguyên thực tế, do đó họ có thể lấy lại dung lượng chưa sử dụng, giảm mức tiêu thụ và tăng mức sử dụng tài nguyên. Bộ quản lý lưu trữ được tạo thành từ ba sản phẩm cốt lõi:

 • Capacity Manager: Cung cấp báo cáo dung lượng lưu trữ đầu cuối từ máy chủ đến mảng lưu trữ, cho phép tăng hiệu quả lưu trữ.
 • Fabric Manager: Cung cấp dự báo tự tin bằng cách nắm bắt các số liệu hiệu suất chính và chi tiết về tài nguyên SAN trên tất cả các nền tảng.
 • Virtualization Manager: Cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về quản lý tài nguyên lưu trữ trong một môi trường ảo hóa.

IT-as-a-Service

Drive Demand Management for Storage, Backup and Cloud

Khoản bồi hoàn cho phép CNTT hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ, hiểu ngân sách đang được chi tiêu ở đâu và tính lại chi phí cho khách hàng cuối hoặc đơn vị kinh doanh theo năng lực và hiệu suất.

APTARE IT Analytics giúp bạn:

 • Đạt được báo cáo cấp quản lý cho môi trường nhiều người thuê.
 • Quản lý chi phí và nhu cầu đối với tài nguyên bằng cách xem tài nguyên lưu trữ, sao lưu và VM đã sử dụng và cho phép sạc lại.
 • Hướng người dùng đến mức phù hợp và chi phí lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cho nhu cầu của họ.

TẠI SAO CHỌN INFOSCALE

 • Di chuyển dữ liệu hoặc ứng dụng lên đám mây với tốc độ lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn mà không bỏ lỡ một nhịp nào.
 • Đạt được tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa cho các dịch vụ kinh doanh quan trọng, dựa trên đám mây bao gồm các ứng dụng tùy chỉnh và các dịch vụ AZ đa tầng phức tạp.

Dễ dàng di chuyển và tích hợp với tất cả các nền tảng đám mây công cộng (public cloud) lớn.

Giảm chi phí  một cách đáng kể trong khi tối đa hóa thời gian hoạt động của ứng dụng bằng cách dễ dàng di chuyển dữ liệu và ứng dụng doanh nghiệp của bạn sang đám mây trên các điều khoản của bạn. Được sử dụng làm mục tiêu lưu trữ, tối ưu hóa vị trí dữ liệu hoặc nền tảng cho các ứng dụng của bạn, Veritas InfoScale cộng với đám mây tạo thành một nền tảng tích hợp, lý tưởng để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tiến lên.

 • Sử dụng đám mây để giảm chi phí vốn liên tục trong khi chuyển sang mô hình chi phí hoạt động hiệu quả, có thể dự đoán được.
 • Quản lý bộ nhớ của bạn để có hiệu suất tối ưu và kiểm soát chi phí tại chỗ, trên đám mây hoặc cả hai.

Cho phép các ứng dụng doanh nghiệp của bạn hoạt động tốt nhất.

Khối lượng công việc và ứng dụng của bạn yêu cầu truy cập nhanh, 24/7 vào các tài nguyên. InfoScale cung cấp một môi trường lưu trữ được thiết kế cho hiệu suất và tính khả dụng của khối lượng công việc tối ưu.

 • Đảm bảo các ứng dụng phục hồi nhanh chóng sau sự cố hoặc ngừng hoạt động với công nghệ phân cụm có tính sẵn sàng cao.
 • Cho phép khắc phục thảm họa cục bộ, tàu điện ngầm hoặc toàn cầu trong trường hợp nghiêm trọng không lường trước được.
 • Tối ưu hóa lưu trữ của bạn trên mỗi khối lượng công việc để duy trì hiệu suất cần thiết trong khi giảm thiểu chi phí liên tục.

Pin It on Pinterest