Home » Veritas » Insights

Data Insights Tools & Services chuẩn cấp doanh nghiệp (Enterprise)

Insights

Cách tiếp cận Quản lý dữ liệu chủ động cho phép bạn có được khả năng hiển thị dữ liệu, cơ sở hạ tầng lưu trữ và sao lưu, do đó bạn có thể kiểm soát tất cả dữ liệu liên quan đến các vấn đề về rủi ro.

Các phần mềm Insights của Veritas

APTARE IT Analytics

Nền tảng CNTT Analytics cung cấp thông tin chi tiết thống nhất cho sao lưu và lưu trữ đa nhà cung cấp trên tất cả các môi trường.

Information Studio

Một nền tảng trực quan hóa, phân loại và quản lý dữ liệu hiện đại để giải quyết sự tăng trưởng dữ liệu, quyền riêng tư và các thách thức quy định.

Enterprise Vault

Giải pháp lưu trữ doanh nghiệp on-premise, được triển khai rộng rãi nhất trong ngành. Tối ưu hóa lưu trữ và cho phép Khám phá Điện tử (eDiscovery) trên Exchange, SharePoint, Domino và nhiều nguồn nội dung khác.

Enterprise Vault.cloud

Giải pháp lưu trữ SaaS để duy trì và khám phá điện tử (eDiscovery) – Cloud & On-Premise Source – như Office 365, MS Exchange, SharePoint Server, nhắn tin tức thời Lync, Skype for Business và các nguồn khác.

eDiscovery Platform

Đáp ứng nhanh chóng và dễ dàng các yêu cầu pháp lý, quy định và khám phá với một giải pháp duy nhất hợp lý hóa các yêu cầu quy định và giải quyết các thách thức trong toàn bộ vòng đời của eDiscovery.

Data Insight

Bạn muốn có khả năng dự đoán một cuộc khủng hoảng thông tin trước khi nó xảy ra? Data Insight giảm rủi ro và cải thiện trách nhiệm bằng cách phân tích siêu dữ liệu người dùng và theo dõi hành vi của người dùng để làm nổi bật các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Nguy cơ của việc không chuẩn bị là rất lớn. Tận dụng Veritas Insights để kiểm soát cơ sở hạ tầng CNTT của bạn.

%

Siloed data management is impacting compliance

%

Of companies say they have long term damage due to inefficient DM

Average cost of a data breach in U.S.

%

Complex data footprint limits the ability to use data

Pin It on Pinterest