Home » Veritas » Availability » Resiliency Platform

Resiliency Platform

Khả năng phục hồi tự động chuẩn cấp doanh nghiệp Enterprise.

Nền tảng khả năng phục hồi cho phép bạn xây dựng điều lớn lao tiếp theo giúp doanh nghiệp của bạn tiến lên phía trước.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA INFOSCALE

Dễ sử dụng

  • Nhanh chóng tạo các kế hoạch phục hồi, cấu hình và quản lý tài sản cơ sở hạ tầng và người dùng.
  • Xem hoạt động mới nhất và trạng thái.
  • Hướng dẫn tôi hướng dẫn bạn thông qua cấu hình của các thành phần phục hồi.

Giám sát (Monitoring)

  • Quản lý và giám sát các nhóm khả năng phục hồi cục bộ và trên các môi trường nhiều đám mây.
  • Các dịch vụ kinh doanh ảo tuần tự đóng cửa và khởi động các ứng dụng đa nhiệm bằng cách cấu hình các nhóm khả năng phục hồi thành các tầng phục hồi ưu tiên.
  • Chi phí hiệu quả bảo vệ các ứng dụng doanh nghiệp quan trọng đòi hỏi thời gian không.
  • Giải quyết tất cả các tình huống có tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa bằng một giải pháp nhận biết ứng dụng.
  • Cách tiếp cận duy nhất cho tất cả các ứng dụng quan trọng trên các ứng dụng vật lý, ảo và đám mây.

Báo cáo (Reporting)

  • Báo cáo cấp doanh nghiệp giúp bạn thông báo về trạng thái phục hồi của doanh nghiệp. Kiên định chứng minh giá trị của giải pháp cho doanh nghiệp.

Business Resilience for Multi-Cloud Workloads

Pin It on Pinterest