Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Network Security

Trend Micro Cloud One™

Trend Micro Network Security

Bảo vệ, phát hiện và phá vỡ đe doạ lớp mạng mạnh mẽ, liền mạch cho môi trường nhiều đám mây của bạn

Trend Micro Network Security

tính năng chính

Defense in depth

Bảo mật lớp mạng (network) mạnh mẽ, được tích hợp vào cấu trúc mạng đám mây, cho phép bạn kiểm tra lưu lượng truy cập vào và ra.

Vượt xa hơn các khả năng của hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) truyền thống, nó bao gồm vá lỗi ảo và phát hiện và phá vỡ các mối đe doạ sau thỏa hiệp như là một phần của nền tảng bảo mật đám mây lai mạnh mẽ.

Broad security without disruption

Các tùy chọn triển khai đơn giản, linh hoạt cho phép bạn nhanh chóng bảo vệ mạng của mình ở nơi bạn cần mà không làm gián đoạn các ứng dụng hoặc quy trình kinh doanh của bạn.

Accelerated compliance

Được hỗ trợ bởi Trend Micro Research, trí thông minh nghiên cứu mối đe dọa tiên tiến của chúng tôi được tích hợp với các giải pháp để cung cấp bảo vệ mạng tích cực, cấp doanh nghiệp – cho phép bạn có được khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu tuân thủ.

Triển khai minh bạch mà không bị gián đoạn

Với phương pháp triển khai nội tuyến và minh bạch phù hợp với kiến trúc đám mây hiện tại của bạn, Trend Micro Network Security cho phép bạn bắt đầu kiểm tra lưu lượng ngay lập tức, mà không làm gián đoạn các ứng dụng kinh doanh hoặc thiết lập kết nối mạng.

Không giống như tường lửa, bạn không cần phải xem các quy trình giao tiếp bắt tay ba bước, cũng như nơi bắt đầu hoặc chấm dứt của lưu lượng. Bạn có thể bắt đầu xâm nhập và kiểm tra giữa dòng, đạt được sự bảo vệ ngay lập tức.

Trend Micro Network Security

CHỦ ĐỘNG TRONG AN TOÀN Ở LỚP MẠNH

Với cách tiếp cận chặn tích cực, Trend Micro Network Security sẽ dừng và thông báo cho bạn về bất kỳ cuộc tấn công nào, do đó bạn có thể thực hiện các bước tiếp theo. Chủ động ngăn chặn các mối đe dọa, phát hiện và phá vỡ sự xâm nhập, đồng thời cách ly và ngăn chặn giao tiếp với host.

Tận dụng phân tích giao thức và tình báo mối đe dọa tiên tiến, phát hiện bất thường, các chỉ số ngăn chặn thỏa hiệp (IOC) và phương pháp dựa trên chữ ký cổ điển, Trend Micro Network Security phát hiện và bảo vệ chống lại toàn bộ các lớp và kỹ thuật tấn công ngoài các cuộc tấn công cụ thể.

Bảo vệ nhanh chóng mạng lưới đám mây của bạn theo chiều sâu và chiều rộng

Nhanh chóng đạt được bảo mật lớp mạng cấp doanh nghiệp để bảo vệ mọi thứ trong các đám mây riêng ảo (VPC) của bạn. Bằng cách triển khai trong cấu trúc mạng đám mây, bạn có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng và phân khúc mạng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng với bảo mật có thể thực hiện được mà không làm chậm lưu lượng truy cập mạng hoặc doanh nghiệp của bạn.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>