Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » File Storage Security

Trend Micro Cloud One™

Trend Micro File Storage Security

Bảo mật cho các dịch vụ lưu trữ tệp / đối tượng đám mây tận dụng các kiến trúc ứng dụng cloud-native.

Trend Micro File Storage Security

tính năng chính

Insightful scanning

Tận dụng quét phần mềm độc hại thông qua điểm danh tiếng tệp mới nhất, bảo vệ biến thể và công nghệ máy học, được hỗ trợ bởi nghiên cứu mối đe dọa hàng đầu của chúng tôi.

Flexible integration

Tận dụng tối đa sự tích hợp linh hoạt với các quy trình công việc tùy chỉnh thông qua API Quét tệp, có thể được gọi bởi các công cụ và quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Multi-cloud storage support

Nhận hỗ trợ lưu trữ đối tượng chính, bao gồm dịch vụ Amazon S3®, Azure Blob và Google Cloud Storage ™.

Trend Micro File Storage Security

CHỦ ĐỘNG TRONG AN TOÀN Ở LỚP MẠNH

Trend Micro File Storage Security có các kiến trúc ứng dụng dựa trên đám mây kết hợp các dịch vụ lưu trữ tệp / đối tượng đám mây vào quy trình làm việc, tạo ra một vectơ tấn công mới nơi dễ bị tổn thương trước các tệp độc hại. Bảo mật lưu trữ tệp bảo vệ quy trình công việc thông qua các kỹ thuật cải tiến, chẳng hạn như quét phần mềm độc hại, tích hợp vào quy trình công việc tùy chỉnh của bạn và hỗ trợ nền tảng lưu trữ đám mây rộng – giúp bạn không phải đi xa hơn và làm được nhiều hơn.

Trend Micro File Storage Security

Giảm các vectơ đe dọa với quét phần mềm độc hại

File reputation

Chặn các tệp xấu đã biết bằng phương pháp chữ ký chống phần mềm độc hại của chúng tôi.

Machine learning

Phân tích các tệp không xác định và các mối đe dọa không ngày bằng các thuật toán học máy

Variant protection

Tìm kiếm các biến thể của phần mềm độc hại bị biến dạng hoặc đa hình thông qua các đoạn của thuật toán phát hiện và phần mềm độc hại đã thấy trước đó

Advanced intel

Hơn 30 năm nghiên cứu và kinh nghiệm về mối đe dọa trên mạng

Có được sự linh hoạt để tích hợp vào quy trình công việc tùy chỉnh

 

  • Tự động quét tệp được kích hoạt bất cứ khi nào tệp mới được tải lên.
  • Cung cấp API cho phép bạn tạo các hành động tùy chỉnh để quét và thực hiện hành động tương ứng.
  • Cung cấp báo cáo và quét chi tiết lịch sử để kiểm tra và điều tra.

Hỗ trợ cho người dùng lưu trữ đối tượng chính

  • AWS S3, Azure Blob và Google Cloud Storage.
  • Triển khai liền mạch: Triển khai dưới dạng biểu đồ Helm Kubernetes phù hợp với các ứng dụng gốc đám mây khác của bạn.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>