Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Container Security

Trend Micro Cloud One™

Trend Micro Container Security

Bảo mật đơn giản hóa cho các ứng dụng gốc trên đám mây của bạn với quét image và đăng ký container tự động

Trend Micro CONTAINER Security tính năng chính

Bảo vệ image container của bạn sớm hơn với phát hiện tối ưu

Xây dựng các ứng dụng tốt hơn với bảo mật mà dễ dàng tích hợp vào chuỗi công cụ DevOps của bạn.

 • Phát hiện thêm phần mềm độc hại, lỗ hổng, khóa và mật khẩu, với khả năng hiển thị đầy đủ thông qua command shell, bảng điều khiển, nhật ký và thông báo nâng cao.
 • Kiểm tra nội dung image dựa trên danh sách kiểm tra tuân thủ bao gồm các mục từ PCI-DSS, HIPAA và NIST 800-190.
 • Quét image tại thời điểm xây dựng và loại bỏ các mối đe dọa trước khi hình ảnh được lưu vào register của bạn.
 • Quét image được phê duyệt của bạn trong register cho bất kỳ mối đe dọa mới hoặc zero-day.
 • Cơ sở dữ liệu lỗ hổng mã nguồn Snyk để phát hiện sớm và giảm thiểu các lỗ hổng trong các phụ thuộc nguồn mở.

Giảm các quy trình thủ công với bảo vệ quét image container tự động

 • Đơn giản hóa quy trình xây dựng an toàn của bạn với trung tâm tự động hóa của chúng tôi cho các đoạn mã, tài liệu, hỗ trợ và hơn thế nữa.
 • Truy cập một bộ API bảo mật hoàn chỉnh cho các công cụ dev, chẳng hạn như Jenkins.
 • Phản hồi trực tiếp từ email và các nền tảng cộng đồng, như Slack.

Bảo vệ thông minh trong pipeline CI / CD

Giảm sự gián đoạn của lịch trình phát triển và quy trình làm việc với trí thông minh phát hiện mối đe dọa để tối đa hóa phát hiện mối đe dọa trong pipeline CI / CD của bạn.

 • Phân tích nâng cao, bao gồm cả học máy, để phát hiện các mối đe dọa thời gian thực, zero-day.
 • Trí thông minh phát hiện mối đe dọa tích hợp được cung cấp từ hàng triệu cảm biến với hơn 3 nghìn tỷ truy vấn mối đe dọa hàng năm.
 • Bảo vệ sâu sắc, xác định gần 7 tỷ mối đe dọa hàng năm để đảm bảo bảo vệ khỏi các mối đe dọa ngày hôm nay và ngày mai.

Bảo vệ tuân thủ

Bảo mật các ứng dụng của bạn và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ mà không ảnh hưởng đến năng suất trong pipeline CI / CD.

 • Đánh giá lỗ hổng và phát hiện phần mềm độc hại.
 • Báo cáo kiểm tra được đơn giản hóa với lịch sử nhật ký để giúp giải quyết các yêu cầu tuân thủ và quản trị.
 • Đảm bảo các mối đe dọa được phát hiện sớm hơn sau đó với quá trình quét liên tục ở giai đoạn xây dựng hình ảnh và trong image register.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Application Security

Bảo mật cho các chức năng, API và ứng dụng không có máy chủ.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>

Trend Micro Container Security Mang lại

Phát hiện các mối đe dọa trước khi chạy (runtime)

Khám phá các lỗ hổng, phần mềm độc hại và dữ liệu nhạy cảm, như khóa API và mật khẩu trong image trong container của bạn.

 • Giảm thiểu dương tính giả bằng cách tương quan các lớp vá với các gói dễ bị tổn thương trong cùng một image.
 • Giải quyết các lỗ hổng trước khi chúng có thể được khai thác trong thời gian chạy.
 • Gọi quét ở bất kỳ giai đoạn nào của pipeline của bạn.
 • Kết quả bao gồm chi tiết sửa chữa có sẵn.

Tự tin triển khai các container với xác nhận image

Phát hiện sớm các vấn đề bảo mật, thực thi chính sách và được đảm bảo chỉ các container tuân thủ chạy trong sản xuất.

Xây dựng chính sách bảo mật dựa trên việc phát hiện các bí mật, khóa, phần mềm độc hại và lỗ hổng bảo mật.

 • Chỉ cho phép image đáp ứng chính sách bảo mật để tiến hành thông pipeline.
 • Tận dụng sự tích hợp với các dịch vụ ký kết để kiểm soát nhập học dựa trên rủi ro.
 • Xác thực rằng hình ảnh tuân thủ chính sách bảo mật đã chỉ định trước khi hình ảnh được phép chạy trong môi trường sản xuất.

Linh hoạt để phù hợp với pipeline

Bảo mật hiệu quả cho các container bắt đầu bằng việc đơn giản hóa việc bảo vệ image.

 • Triển khai dưới dạng biểu đồ trợ giúp Kubernetes® để tích hợp dễ dàng vào môi trường đường ống chứa và xây dựng phần mềm của bạn.
 • Định cấu hình người dùng và nhóm được ủy quyền phù hợp để truy cập dựa trên vai trò.
 • Thêm và cập nhật đăng ký để tối đa hóa quét mong muốn.
 • Tạo nhiều kịch bản quét đồng thời.