Home » Trend Micro » Trend Micro Hybrid Cloud Security » Trend Micro Application Security

Trend Micro Cloud One™

Trend Micro Application Security

Phát hiện và bảo vệ cho các ứng dụng và API hiện đại được xây dựng trên container, serverless và các nền tảng điện toán khác của bạn

Trend Micro Application Security

tính năng chính

Build secure applications

Bảo vệ các ứng dụng được xây dựng trên máy chủ chuyên dụng, VM, container, khối lượng công việc đám mây và nền tảng không có máy chủ.

Giảm thiểu rủi ro thiết kế và triển khai, loại bỏ gánh nặng bảo trì an ninh bằng cách bảo vệ chống lại các vụ hack tinh vi từ bên trong.

Experience faster results

Triển khai bảo mật dưới dạng mã vào các ứng dụng chỉ trong 2 phút mà không cần thay đổi mã hoặc quy tắc bổ sung nào để thiết lập.

Cách tiếp cận hiện đại hơn, đơn giản hơn của chúng tôi để bảo mật các ứng dụng web của bạn ngăn ngừa các lỗ hổng bị khai thác ngay từ đầu.

Improve developer productivity

Dành nhiều thời gian hơn để làm hài lòng khách hàng của bạn với một ứng dụng tuyệt vời và ít thời gian hơn cho việc bảo trì  gây ra bởi sự quá tải mã hóa và điểm yếu trong các phụ thuộc.

Cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của bạn, biết ứng dụng và dữ liệu khách hàng của bạn được bảo mật.

Develop

Ứng dụng bảo mật

 Trend Micro Cloud Application Security cung cấp framework bảo mật được nhúng cho các ứng dụng web của bạn, bao gồm Kubernetes và các chức năng không cần server để dễ dàng bảo vệ các ứng dụng microservice trong môi trường truyền thống, đám mây hoặc Kubernetes.

Không giống như các công cụ dựa trên chữ ký (signature-based), Bảo mật ứng dụng bảo vệ chống lại các lỗ hổng mã, khai thác dữ liệu trên máy chủ và các cuộc tấn công lỗ hổng phổ biến khác ở cấp ứng dụng. Bạn có thể triển khai sản phẩm trên bất kỳ cấu trúc liên kết và kiến trúc mạng nào, đảm bảo người dùng ứng dụng cuối & dữ liệu nhạy cảm được an toàn. Phần mềm tự động móc (hook) vào framework của bạn tại các điểm chính, phát hiện các nỗ lực khai thác để ngăn chặn ngay lập tức các vụ hack và xác định các lỗ hổng.

Discover

Các mối đe dọa và lỗ hổng ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn

Nhận trợ giúp với việc ưu tiên khắc phục và bảo vệ, quét chống phần mềm độc hại và hiểu biết sâu sắc về các cuộc tấn công phổ biến và hành vi độc hại của người dùng. Có được khả năng hiển thị các cuộc tấn công ứng dụng web và chẩn đoán chi tiết về nguồn và loại tấn công, cố gắng khai thác và các lỗ hổng được nhắm mục tiêu.

Trend Micro Application Security phát hiện và bảo vệ chống lại một loạt các cuộc tấn công trong thời gian chạy trong toàn bộ ứng dụng của bạn, bao gồm:

  • SQL injections.
  • Remote command execution .
  • Illegal file access .
  • Malicious file uploads, URL redirects, and payloads.

Remediate

Các lỗ hổng nghiêm trọng được giới thiệu thông qua các lỗi mã hóa an toàn và các phụ thuộc được phơi bày

Trend Micro Application Security xác định chính xác các lỗ hổng ứng dụng web cho đến dòng mã. Không giống như các máy quét tĩnh và động truyền thống, nó chỉ báo cáo các lỗ hổng có thể khai thác, giảm lãng phí và ma sát trong vòng đời phát triển an toàn.

Nhận phân tích tất cả các thông tin cho mọi yêu cầu được đưa ra cho ứng dụng để quyết định xem bạn có nên cho phép hay không, hoặc thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Protect 

Tài khoản người dùng và tính toàn vẹn của mã máy chủ

Đối với bảo mật ứng dụng web, thời gian là điều cốt yếu mà chuyên môn khắc phục thường rất ít. Nâng cấp lên các phiên bản an toàn hơn của khung ứng dụng và sửa các lỗ hổng ứng dụng web cần có thời gian – ngay cả trong một chu kỳ phát triển nhanh. Bảo mật ứng dụng ngăn chặn việc khai thác các lỗ hổng trong mã của bạn mà hầu như không ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.

Phần mềm thu thập và báo cáo thông tin về kẻ tấn công, nỗ lực khai thác và lỗ hổng mã. Cuộc tấn công được tự động ngăn chặn và bạn có khả năng hiển thị và thông tin để ngăn chặn nó xảy ra lần nữa.

Dễ cài đặt 

Công nghệ của chúng tôi được tối ưu hóa để cung cấp khả năng phát hiện và bảo vệ hoàn toàn cho mọi yêu cầu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất ứng dụng.

  • Dễ dàng triển khai và sử dụng.
  • Cài đặt nhanh – chỉ 2 phút.
  • Onboarding tối thiểu.
  • Không thay đổi mã ứng dụng web.
  • Tối ưu hóa cho hoạt động, toàn tự chủ.

Hỗ trợ toàn diện về ngôn ngữ và khung (framework)

Trend Micro Application Security là giải pháp bảo vệ thời gian chạy(runtime) đám mây hoàn toàn tự động duy nhất cho Ruby và Python không yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với mã ứng dụng web.

Trend Micro Cloud One™

Workload Security

Bảo vệ thời gian chạy (run time) cho khối lượng công việc (ảo, vật lý, đám mây và container).

Tìm hiểu >>

Network Security

Bảo mật IPS lớp mạng đám mây.

 

Tìm hiểu >>

File Storage Security

Bảo mật cho các tệp trên cloud & các dịch vụ lưu trữ đối tượng.

Tìm hiểu >>

Container Security

Quét image trong Pipeline của banh.

Tìm hiểu >>

Conformity

Đảm bảo tính liên tục và khả năng hiển thị trên đám mây của bạn.

Tìm hiểu >>