Trend Micro đổi tên sản phẩm OfficeScan & Control Manager

by | Tin Sản Phẩm

Trend Micro OfficeScan và Trend Micro Control Manager hiện có tên tương ứng là Trend Micro Apex One ™ và Trend Micro Apex Central ™.

Trend Micro đã đổi thương hiệu OfficeScan (OSCE) và Control Manager (TMCM) trong một bản phát hành kế tiếp năm 2019. Tham chiếu đặt tên sản phẩm mới được hiển thị bên dưới:

Tên gọi trước đâyTên gọi mới
Trend Micro OfficeScan
Trend Micro Apex One™
Trend Micro Control Manager
Trend Micro Apex Central™

➡️Tư vấn mua Trend Micro Apex One bản quyền
➡️Tư vấn mua Trend Micro Apex Central

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan