Nhằm cải tiến sức mạnh, hiệu suất của SecurityGateway, các nhà phát triển của MDaemon Technologies tiếp tục bổ sung...