Cách đơn giản nhất để xác định bạn cần mua AutoCAD Full hay AutoCAD LT là: AutoCAD LT cung cấp các khả năng của 2D....