Theo ghi nhận của Công ty CMC Cyber Security, mã độc được chèn trong một tệp văn bản với tiêu đề “Chi thi cua Thu...