Home » Solarwinds » Phần mềm hỗ trợ CNTT

Phần Mềm Hỗ Trợ CNTT (IT)

(IT Help Desk & Remote Support Software )

Đơn giản hóa việc đặt vé trợ giúp (ticket support), quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ người dùng cuối.

Service Desk

Bộ ITIL dựa trên đám mây để quản lý dịch vụ, sự cố, thay đổi và phát hành (release).

Web Help Desk

Phần mềm quản lý tài sản CNTT với chi phí hợp lý.

Dameware Remote Everywhere

Cung cấp các công cụ mà các chuyên gia CNTT cần trong một giải pháp hỗ trợ từ xa, dựa trên đám mây.

Dameware Remote Support

Công cụ quản lý hệ thống và điều khiển từ xa trong một gói dễ sử dụng

GÓI PHẦN MỀM HỖ TRỢ CNTT (IT)

Help Desk Essentials Pack

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa công việc hekpdesk và các nhiệm vụ hỗ trợ CNTT

Bao gồm:

  • Dameware Remote Support
  • Web Help Desk
Share This