Home » Solarwinds » Phần mềm hỗ trợ CNTT

IT Service Management Software

Đơn giản hóa việc tạo ticket helpdesk, quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ người dùng cuối tốt hơn.

Service Request Management

Help Desk Ticketing

IT Asset Management

Remote Control & Screen Sharing

Remote Windows Administration

Active Directory Management

Desktop Management

Phần Mềm Hỗ Trợ CNTT (IT)

(IT Help Desk & Remote Support Software )

Đơn giản hóa việc đặt vé trợ giúp (ticket support), quản lý tài sản CNTT và hỗ trợ người dùng cuối.

Service Desk

Bộ ITIL dựa trên đám mây để quản lý dịch vụ, sự cố, thay đổi và phát hành (release).

Web Help Desk

Phần mềm quản lý tài sản CNTT với chi phí hợp lý.

Dameware Remote Everywhere

Cung cấp các công cụ mà các chuyên gia CNTT cần trong một giải pháp hỗ trợ từ xa, dựa trên đám mây.

Dameware Remote Support

Công cụ quản lý hệ thống và điều khiển từ xa trong một gói dễ sử dụng

SolarWinds Remote Monitoring & Management

Solarwinds Remote Monitoring & Management

Phần mềm quản lý & điều khiển desktop từ xa cấp doanh nghiệp.

GÓI PHẦN MỀM HỖ TRỢ CNTT (IT)

Help Desk Essentials Pack

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa công việc hekpdesk và các nhiệm vụ hỗ trợ CNTT

Bao gồm:

  • Dameware Remote Support
  • Web Help Desk