Home » Solarwinds » Phần mềm hỗ trợ CNTT » Help Desk Essentials Pack

PHẦN MỀM Help Desk Essentials Pack

Tích hợp Web Help Desk & Dameware Remote Support để tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách tự động hóa và đơn giản hóa helpdesk và các tác vụ hỗ trợ CNTT từ xa.

Tại sao chọn gói sản phẩm này?

1/Đơn giản hóa quản lý dịch vụ CNTT
Việc tích hợp Bộ phận Trợ giúp Web ™ và Hỗ trợ từ xa Damcare® cho phép bạn đơn giản hóa ITSM từ yêu cầu vé đến độ phân giải.

2/Tăng tốc hỗ trợ giao hàng
Loại bỏ nhu cầu quản lý vé hỗ trợ theo cách thủ công và bắt đầu sử dụng quyền truy cập từ xa để giải quyết các máy và người dùng cuối có vấn đề để xử lý sự cố nhanh hơn.

3/Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
Đáp ứng ticket nhanh chóng với khả năng hỗ trợ từ xa, theo dõi và đo lường hiệu suất của kỹ thuật viên để liên tục cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM Help Desk Essentials Pack có gì?

 Dameware Remote SupportWeb Help DeskHelp Desk Essentials Pack
(Includes: Dameware DRS, WHD)
Centralized ticketing and incident management
IT asset management (ITAM) with automated discovery and centralized inventory
Built-in knowledge base for self-service
IT change management and customizable approval workflows
Reporting, SLA alerts, and customer surveys
Remote control Windows®, Mac OS® X and Linux® systems
Built-in tools for system monitoring, event log viewing, and network diagnostics without initiating a full remote session
Remote access to support end-users outside the firewall

Tính năng chính Web HelpDesk trong Help Desk Essentials Pack

Quản lý tự động

Tự động hóa quản lý yêu cầu dịch vụ thông qua việc tạo ticket, chuyển tiếp hay nâng mức ticket.

Vi phạm SLA của bạn có thể gây rắc rối cho doanh nghiệp của bạn

Thiết lập vi phạm của SLA khi tiếp cận các thông báo và các thông báo nhắc nhở SLA theo ngày cụ thể. Tùy chỉnh quy trình làm việc leo thang và xuống thang.

Đừng lãng phí thời gian để trả lời các câu hỏi lặp đi lặp lại.

Tận dụng cơ sở kiến thức knowledgebase cho các vấn đề phổ biến.

Các vấn đề liên quan đến nhiều ticket nên được quản lý theo từng bước để tránh hỗn loạn.

Liên kết các yêu cầu dịch vụ với nhau để theo dõi và quản lý các dự án CNTT liên quan đến nhiều nhiệm vụ, bất kể loại nào.

Tính năng chính DAMEWARE REMOTE SUPPORT trong Help Desk Essentials Pack

Giải quyết được nhiều vấn đề CNTT hơn

Bao gồm  giải pháp là Dameware Mini Remote Control, cung cấp quyền truy cập từ xa đa nền tảng vào máy tính, máy tính xách tay và máy tính Mac OS X từ Windows, Linux và máy chủ từ một bảng điều khiển quản trị.

Quản trị viên CNTT có đủ trên đĩa của họ mà không phải gọi điện thoại để xử lý sự cố CNTT.

Sử dụng quyền truy cập từ xa để khởi động lại hệ thống, bắt đầu / dừng dịch vụ và quy trình, sao chép / xóa tệp, xem và xóa nhật ký sự kiện, v.v.

Các vấn đề CNTT không có giới hạn, vậy tại sao khả năng khắc phục sự cố CNTT chỉ được dành riêng cho các máy trên mạng?

Bắt đầu kết nối từ xa qua Internet an toàn với các máy tính trong mạng LAN và qua internet.

Tích hợp admin tool

Cung cấp các công cụ hệ thống và tiện ích TCP để khắc phục sự cố máy tính từ xa mà không phải khởi chạy phiên điều khiển từ xa đầy đủ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN Help Desk Essentials Pack

Hiểu phần mềm 

Hướng dẫn dùng thử 

Pin It on Pinterest