Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống

Application Performance

Server Health

Virtualization Optimization

Storage Capacity & Performance

Asset Lifecycle Management

Configuration Monitoring

App-Centric Dependency Dashboard

Web App User Experience

Công Cụ Quản Trị Hệ Thống

(Systems Management Software)

Solarwinds cung cấp Phần Mềm Quản Trị/Quản Lý Hệ Thống hàng đầu trên thị trường với 11 phần mềm sản phẩm chuyên dụng cho nhu cầu quản trị/quản lý của đội ngũ IT. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí & mua phần mềm quản trị hệ thống bản quyền tốt nhất hiện nay đến từ solarwinds.

Bản quyền phần mềm Server & Application Monitor

Giám sát máy chủ và ứng dụng

Phần mềm giám sát máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản

Bản quyền Phần mềm Virtualization Manager

Quản lý ảo hóa

Màn hình máy ảo được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và khắc phục sự cố trong vài phút

Bản quyền Phần mềm Storage Resource Monitor

Giám sát tài nguyên lưu trữ

Phần mềm quản lý lưu trữ được xây dựng với giám sát hiệu suất của nhiều nhà cung cấp

Bản quyền phần mềm Server Configuration Monitor

Giám sát cấu hình máy chủ
Có được khả năng hiển thị các thay đổi của hệ thống và dễ dàng so sánh các cấu hình theo thời gian với công cụ giám sát thay đổi mới của chúng tôi

Bản quyền phần mềm Application Performance Monitor

Giám sát hiệu suất ứng dụng
Mở rộng Trình giám sát Máy chủ & Ứng dụng với giám sát hiệu suất chuyên sâu các ứng dụng .NET của bạn trên Microsoft IIS

Bản quyền Phần mềm Web Performance Monitor

Giám sát hiệu suất web

Phần mềm giám sát trang web được xây dựng để giám sát hiệu suất ứng dụng web và SaaS toàn diện

Bản quyền phần mềm Access Rights Manager

Quản lý quyền truy cập
Quản lý và kiểm toán quyền truy cập trên cơ sở hạ tầng CNTT của bạn

Bản quyền Phần mềm SolarWinds Backup

Sao lưu Solarwinds

Phần mềm sao lưu máy chủ được thiết kế hiện đại và đáng tin cậy, không có chi phí và độ phức tạp

Bản quyền phần mềm ipMonitor

ipMonitor
Theo dõi hiệu suất cho mạng, máy chủ và ứng dụng

Bản quyền phần mềm Log Analyzer

Phân tích nhật ký
Dễ dàng điều tra dữ liệu máy để giúp xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố CNTT nhanh hơn

GÓI BUNDLE SẢN PHẨM

Bản quyền phần mềm Systems Management Bundle

Gói quản lý hệ thống
Toàn bộ hệ thống giám sát được xây dựng trên Nền tảng Orion.

Bản quyền phần mềm Log and Systems Performance Pack

Log và hiệu suất hệ thống
Hiệu suất hệ thống và máy chủ và giám sát nhật ký trong một bảng điều khiển thống nhất.

Bản quyền Phần mềm Application Performance Optimization Pack

Gói tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng

Ứng dụng đầy đủ, cơ sở dữ liệu, ảo hóa và tối ưu hóa hiệu suất máy chủ