Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Phần mềm Systems Management Bundle

PHẦN MỀM Systems Management Bundle

Toàn bộ hệ thống giám sát được xây dựng trên Nền tảng Orion

Các tính năng chính

  • Ứng dụng và giám sát phụ thuộc.
  • Khả năng hiển thị chi tiết từ ứng dụng đến trục chính.
  • Ứng dụng tự động và khám phá cơ sở hạ tầng.
  • Hỗ trợ môi trường đám mây lai.
  • Bảng điều khiển PerfStack cho tương quan hiệu suất.
  • Bảng điều khiển AppStack cho phụ thuộc ứng dụng.

GÓI SYSTEMS MANAGEMENT BUNDLE CÓ GÌ?

Bản quyền phần mềm Server & Application Monitor

Giám sát máy chủ và ứng dụng Phần mềm giám sát máy chủ toàn diện được thực hiện đơn giản

Bản quyền Phần mềm Web Performance Monitor

Giám sát hiệu suất web

Phần mềm giám sát trang web được xây dựng để giám sát hiệu suất ứng dụng web và SaaS toàn diện

Bản quyền Phần mềm Virtualization Manager

Quản lý ảo hóa

Màn hình máy ảo được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và khắc phục sự cố trong vài phút

Bản quyền Phần mềm Storage Resource Monitor

Giám sát tài nguyên lưu trữ Phần mềm quản lý lưu trữ được xây dựng với giám sát hiệu suất của nhiều nhà cung cấp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Pin It on Pinterest