Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Phần mềm Application Performance Optimization Pack

PHẦN MỀM Application Performance Optimization Pack

Ứng dụng full-stack, cơ sở dữ liệu, ảo hóa và tối ưu hóa hiệu suất máy chủ

Tại sao chọn gói sản phẩm này?

  • Nhận một cái nhìn đầy đủ về hiệu suất, thời gian hoạt động, công suất và sử dụng tài nguyên full-stack.
  • Giám sát và tối ưu hóa hệ thống, ứng dụng và hiệu suất cơ sở dữ liệu.

TÍNH NĂNG PHẦN MỀM Application Performance Optimization Pack có gì?

Database Performance AnalyzerServer & Application MonitorApplication Performance Optimization Pack
Includes: DPA, SAM
Response-time analysis lets you see into the root cause of application response issues
Historic analysis and dynamic baselines help you spot tuning problems
Agentless architecture lets you view hundreds of production instances with minimal load
200+ app templates are available to help you monitor application performance out-of-the-box, with the ability to create templates for proprietary apps
One dashboard gives you a view into multi-vendor server hardware health and server remediation
CPU, memory, and disk capacity planning helps you monitor and troubleshoot effectively to quickly resolve problems

Tính năng chính Database Performance Analyzer trong Application Performance Optimization Pack

Dễ dàng tìm hiểu sâu, cài đặt ngữ cảnh và điều hướng nhất quán

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu có thể giúp bạn hiểu nhanh bức tranh tổng quan hiệu suất bao gồm: SQLs, Waits, Applications, Client Machines, Users v.v…

Dữ liệu phù hợp để tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, chỉ mục và truy vấn

Xác định T-SQL nào có hiệu quả hoặc kém hiệu quả được tổng hợp bởi các bảng Nhóm để tìm cơ hội lập chỉ mục với phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu từ SolarWinds. Hỗ trợ SQL Server và Oracle.

Xem những gì bị chặn và những gì mà nhóm đang thực hiện

Hiểu hệ thống phân cấp chặn của bạn (ai đang chặn ai), cũng như tác động tổng thể đến hiệu suất của bạn do chặn cơ sở dữ liệu.

Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc ngay lập tức hoặc xem các dữ liệu trước được lưu trong lịch sử

Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu này được xây dựng để cung cấp giám sát 24/7, có thể giúp trả lời tại sao hiệu suất bị kém hoặc kém, cộng với giúp bạn nắm được vị trí của hiệu suất và hệ thống của bạn đang theo xu hướng.

Tính năng chính Server and Application Monitor trong Application Performance Optimization Pack

Tự động phát hiện ứng dụng và giám sát máy chủ.

Tải xuống, cài đặt, tự động khám phá môi trường của bạn và bắt đầu theo dõi trong khoảng một giờ với sự trợ giúp từ công cụ giám sát máy chủ đơn giản của SAM. Không yêu cầu dịch vụ chuyên nghiệp.

Các mẫu dựng sẵn cung cấp các thực tiễn tốt nhất.

Các mẫu giám sát và xử lý sự cố ứng dụng và hệ thống cho hơn 1.200 ứng dụng, hệ thống và cơ sở hạ tầng được hỗ trợ, chẳng hạn như:

  • Nhận thêm giám sát ứng dụng chuyên sâu với bảng điều khiển AppInsight ™ cho Active Directory, Exchange, Microsoft IIS và SQL Server.
  • Xem chi tiết mức hiệu suất ứng dụng cấp mã với tích hợp Trình theo dõi hiệu suất ứng dụng.

Nhanh chóng theo dõi hiệu suất và tính khả dụng của các dịch vụ Microsoft Azure và Amazon AWS.

Giám sát các dịch vụ IaaS, PaaS và SaaS cho Amazon Web Serices (AWS) và Microsoft Azure. Cung cấp hiệu suất hệ thống đầu cuối và giám sát ứng dụng bằng cách sử dụng các công nghệ dựa trên tác nhân cho các số liệu ứng dụng, hệ thống và dịch vụ.

Tùy chỉnh mở rộng cung cấp cho bạn sức mạnh để theo dõi những gì và bạn muốn như thế nào.

Tạo màn hình tùy chỉnh, sửa đổi các mẫu dựng sẵn và nhập các tập lệnh tùy chỉnh hiện có của bạn chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Chúng tôi biết rằng mọi môi trường CNTT đều khác nhau, đó là lý do tại sao giám sát máy chủ SAM được thiết kế để cho phép bạn giám sát mọi dịch vụ, quy trình hoặc ứng dụng, bất kể đó là ứng dụng thương mại hay ứng dụng tùy chỉnh.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN Application Performance Optimization Pack

Thông tin kỹ thuật