Home » Solarwinds » Công Cụ Quản Trị Hệ Thống » Application Performance Monitoring

PHẦN MỀM Application Performance Monitoring

AppOptics APM tăng tốc xác định và nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề về hiệu suất ứng dụng.

 

Khả năng hiển thị Full-stack hiệu suất ứng dụng của bạn với AppOptics

Ngày nay môi trường hybrid và cloud yêu cầu một khả năng giám sát hiệu năng ưng dụng toàn diện và khả năng hiển thị tình trạng sức khoẻ của các ứng dụng chính, các thành phần hỗ trợ cơ sở hạ tầng, cũng như kiến thức về các vấn đề có thể mắc phải của hệ thống chính trước khi ảnh hưởng đến người dùng.

 Đưa bối cảnh kinh doanh vào giám sát hiệu suất AppOptics

Biết ứng dụng của bạn đang đáp ứng các mục tiêu cấp độ dịch vụ và thực hiện theo cách nó được thiết kế với chế độ xem từ đầu đến cuối của tất cả các yếu tố được kết nối của các ứng dụng và dịch vụ truyền thống và hiện đại.

Khi hệ thống bị lỗi, hãy đảm bảo bạn có thể phục hồi nhanh chóng

Giảm thời gian chết và tác động đến người dùng bằng cách xác định lỗi ứng dụng, phân bổ tài nguyên hoặc các vấn đề về hiệu suất trên toàn ngăn xếp. Có thể xác định, khắc phục sự cố và nhanh chóng giải quyết bằng cách:

  • Giám sát các số liệu và giao dịch APM chính.
  • Truy tìm các ngoại lệ giao dịch.
  • Nhanh chóng xác định dịch vụ là nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề về hiệu suất ứng dụng của bạn.

Tối ưu chi phí khi doanh nghiệp của bạn tăng quy mô 

Hãy tự tin rằng công cụ giám sát hiệu suất ứng dụng của bạn có thể mở rộng quy mô với bạn về mặt kỹ thuật và chi phí hiệu quả trong khi cung cấp khả năng hiển thị cho tất cả các lớp của ứng dụng của bạn bất kể nó đang chạy ở đâu, tại cơ sở hay trên đám mây, bao gồm cả máy chủ, container và môi trường không có máy chủ.

Giám sát hiệu suất ứng dụng dựa trên SaaS cho môi trường CNTT lai và đám mây

Ứng dụng:

  • Khả năng hiển thị Full-Stack.
  • Xác định và cảnh báo sớm về các điểm nóng.
  • Căn chỉnh mục tiêu hiệu suất với mục tiêu kinh doanh.

Liên hệ để được tư vấn chi tiết hơn

Pin It on Pinterest