Home » Solarwinds » Công cụ bảo mật CNTT Solarwinds » SolarWinds Identity Monitor

CÁC BƯỚC BẢO VỆ ACCOUNT CỦA SolarWinds Identity Monitor

TÀI LIỆU LIÊN QUAN SolarWinds Identity Monitor

TẠI SAO CHỌN SolarWinds Identity Monitor?

Account takeover là gì?

Các cuộc tấn công chiếm đoạt tài khoản (ATO) là một hình thức đánh cắp danh tính bằng cách sử dụng thông tin xác thực do vi phạm an ninh để có quyền truy cập vào tài nguyên của công ty.

Trình quản lý sự kiện bảo mật bao gồm các tính năng để nhanh chóng và dễ dàng thu hẹp các nhật ký bạn cần, chẳng hạn như trực quan hóa, bộ lọc bên ngoài và tìm kiếm dựa trên văn bản đơn giản, đáp ứng cho các sự kiện hiện tại và quá khứ.

Chúng tôi thu thập dữ liệu (data) như thế nào?

Bằng cách tận dụng các kỹ năng của các chuyên gia về trí thông minh của con người và nghiên cứu ứng dụng, chúng tôi tìm và đánh dấu dữ liệu vi phạm từ các nguồn công cộng và ngoài công cộng, nơi nó thường được bán cho người dùng với mục đích xấu.

Account takeover xảy ra như thế nào?

Khía cạnh cốt lõi của việc tiếp quản tài khoản là các tác nhân xấu sử dụng thông tin xác thực được tìm thấy trong các vi phạm dữ liệu để truy cập vào các tài khoản và hệ thống của công ty.

Những loại thông tin chúng ta đang tìm kiếm?

Bất kỳ thông tin đăng nhập bị xâm phạm (tên người dùng và mật khẩu) được liên kết với một tên miền được theo dõi hoặc địa chỉ email cá nhân được giám sát.

Bao lâu tôi sẽ nhận được một cảnh báo?

Bất cứ khi nào một trong những thông tin của bạn xuất hiện, bạn sẽ nhận được cảnh báo. Một doanh nghiệp lớn có thể mong đợi một vài cảnh báo mỗi tháng. Một công ty nhỏ hơn có thể mong đợi một cảnh báo cứ sau vài tháng.