Home » Solarwinds » Công cụ bảo mật CNTT Solarwinds

IT Security Management Tools

Các giải pháp quản lý mạnh mẽ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng để làm cho mọi thứ trong CNTT an toàn hơn.

Access Rights Management

Security Information & Event Management

Account Takeover Prevention

Configuration Monitoring

Patch Management

Managed File Transfer

FPT Server

Công cụ quản lý bảo mật CNTT

(IT Security Management Tools)

Solarwinds cung cấp Công cụ quản lý bảo mật CNTT. Các giải pháp quản lý mạnh mẽ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng để làm cho mọi thứ trong CNTT an toàn hơn. . Liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí & mua công cụ bảo mật CNTT từ solarwinds.

Bản quyền Security Event Manager

Cải thiện tình trạng bảo mật của bạn và nhanh chóng áp dụng các tuân thủ với công cụ SIEM dễ sử dụng, giá cả phải chăng.

Bản quyền Patch Manager

Phần mềm quản lý path được thiết kế để giải quyết nhanh chóng các lỗ hổng phần mềm.

Bản quyền SolarWinds Identity Monitor

Biết được & nhận ngay thông báo khi các thông tin nhạy cảm, quan trọng của công ty bị rò rỉ.

Bản quyền Serv-U Managed File Transfer Server

Tăng cường bảo mật và kiểm soát chuyển tập tin trong và ngoài tổ chức của bạn.

Bản quyền Server Configuration Monitor

Có được khả năng hiển thị các thay đổi của hệ thống và dễ dàng so sánh các cấu hình theo thời gian với công cụ giám sát thay đổi mới của chúng tôi.

Bản quyền Serv-U File Transfer Protocol Server

Phần mềm máy chủ FTP đơn giản, giá cả phải chăng, dễ sử dụng.

Bản quyền phần mềm Server Configuration Monitor

Giám sát cấu hình máy chủ
Có được khả năng hiển thị các thay đổi của hệ thống và dễ dàng so sánh các cấu hình theo thời gian với công cụ giám sát thay đổi mới của chúng tôi

Bản quyền phần mềm Access Rights Manager

Quản lý quyền truy cập
Quản lý và kiểm toán quyền truy cập trên cơ sở hạ tầng CNTT của bạn