Seat trong license là gì?

by | Mua Bản Quyền Phần Mềm

Seat trong license có thể được hiểu như là số lượng thiết bị (device) hoặc người dùng (user) độc lập mà 1 license/bản quyền phần mềm cho phép sử dụng. Tuỳ vào phần mềm bạn mua mà quy định về số seat khác nhau.

Chẳng hạn, 1 license có 20 seats nghĩa là phần mềm này có thể cấp cho tối đa 20 thiết bị (hoặc user, tuỳ vào quy định của phần mềm).

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag:

Bài viết liên quan