Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

by | Microsoft

Tư Vấn ✅ Mua ✅ SQL Server 2019 ✅ on-premises ✅ bản quyền. So sánh các phiên bản trả phí. Bản quyền cho nhu cầu ảo hóa, Farm Server và lợi ích khi mua kèm gói bảo hiểm SA.

Nhận diện các phiên bản Editions của ứng dụng version 2019

Phiên bản SQL Server 2019 VinSEP
 • Express là phiên bản free-edition miễn phí và rút gọn – cut down, với một số giới hạn/hạn chế như là số dung lượng bộ nhớ hỗ trợ, database size, và hiệu suất. Đây là phiên bản phù hợp cho người mới làm quen với SQL mức độ Entry có thể tạo các trang web đơn giản, và một số ứng dụng di dộng.
 • Hai phiên bản trả phí StandardEnterprise là phiên bản dành cho hầu hết các doanh nghiệp Business-Editions. Tùy vào quy mô của doanh nghiệp giúp lựa chọn phiên bản phù hợp, tất cả tính năng của phiên bản Standard sẽ được có trên Enterprise cùng với các tính năng quan trọng khác.
 • Cuối cùng là phiên bản Dev/Test hoàn toàn giống với Enterprise nhưng miễn phí, chỉ được sử dụng trong môi trường phi lợi nhuận.

Các Mô hình cấp quyền sử dụng cho hai (02) phiên bản SQL 2019 trả phí

Mô hình 1: Server và CAL Licensing

Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Tương quan giữa người dùng, thiết bị và máy chủ. Bên trái là mỗi người có nhiều thiết bị, bên phải là một thiết bị dùng chung cho (chia sẻ) nhiều người. Bên trên là người bên ngoài tổ chức không làm việc trong nội bộ. Tất cả đều cần phải được cấp quyền để truy cập vào nhóm máy chủ.

Do mối tương quan trên thì mô hình này có tên gọi kết hợp giữa Server – máy chủ và CAL (Clients access license) vào mỗi server chạy ứng dụng SQL. Khi đó cần phải cấp quyền sử dụng cho mỗi server và từng loại người dùng.

Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền
Quy tắc
 • Gán license cho Server, gán CALs cho người dùng (User hoặc Device).
 • Cần gán CALs cho người dùng ngoài tổ chức (User hoặc Device).
 • SQL Server 2019 CALs có thể dùng chung cho bất kể version hay edition nào của SQL Server trước đó. 
 • CAL được yêu cầu ngay cả khi truy cập không trực tiếp vào máy chủ SQL.
Phiên bản áp dụng

Standard. Chỉ có phiên bản này mới có thể sử dụng hình thức cấp quyền này.


Mô hình 2: License theo core (Per Core Licensing) 

Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Mô hình này tập trung đến số lượng Core trên các máy chủ. Nhìn vào cụm 3 máy chủ hình trên, với máy chủ bên tay phải có một (01) processor với bốn (04) cores thì quy tắc ở đây là đếm số lượng core để gán số lượng license cho Server với yêu cầu tối thiểu 4 cores license cho mỗi processor. Như vậy dễ dàng xác định Server đầu tiên này cần bốn cores license.

Kế tiếp là server bên dưới (kê tiếp theo chiều kim đồng hồ) có bốn (04) processors với mỗi processor chỉ có hai (02) cores. Bạn cần nhớ yêu cầu tối thiểu cho mỗi Proc là 4 cores license như vậy sẽ cần 4 processor x 4 cores tổng cộng là 16 cores license cho 4 processors của Server thứ 2 này. Cuối cùng Server thứ 3 có chỉ một (01) processor với 10 cores thì chỉ 10 cores license cho server này.

Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Mô hình này chỉ cần tính số lượng core mà chẳng cần quan tâm đến số lượng thiết bị hay người dùng bên trong và ngoài tổ chức.

Quy tắc
 • Đếm số lượng core trên mỗi processor của Server
 • Yêu cầu tối thiểu 4 cores license cho mỗi processor.
 • Cores license được bán theo cặp (2 Lic CoreLic)
 • Không yêu cầu CAL cho thiết bị và người dùng clients
Phiên bản áp dụng

Standard và Enterprise. Phương thức cấp quyền này áp dụng cho cả hai phiên bản và không cần trang bị CAL. Khuyên dùng khi doanh nghiệp có nhiều thiết bị hoặc người dùng cần truy cập vào SQL server.


Kết luận: Mô hình 2 sẽ phù hợp với doanh nghiệp lớn có nhu cầu sử dụng phiên bản Enterprise, trong khi đó vì chi phí trang bị cao khi áp dụng mô hình 2, và mô hình 1 cho phiên bản Standards sẽ là lựa chọn cân nhắc.

Quyền hạ cấp SQL Server 2019 (downgrade Version theo Edition)  

 • Khi đã trang bị license SQL Server 2019 khách hàng có thể triển khai Version thấp hơn. Version này cũng cần tuân theo Edition đã trang bị như sau: 
 • SQL Server Standard 2019 là version 2019 với edition là Standard. Sẽ downgrade về các version 2017 hoặc 2016 cùng Edition là Standard. Kết quả là SQL Server 2016 Standard.
 • Đối với SQL Server Enterprise 2019 thì khác, có thể downgrade cả version và chuyển sang Standard.

Lưu ý:

 • SQL Server 2008 R2 thì Microsoft đã ngừng hỗ .
 • Các đời có thể hạ cấp về tốt nhất là 2017 và 2016.

Tư vấn bản quyền SQL 2019 ảo hóa – Virtualization & Containers

Đầu tiên, một môi trường có một (01) máy chủ vật lý chạy 4 máy ảo, mà trong đó chỉ có 2 máy ảo chạy SQL Server 2019. Đây là trường hợp số máy chạy SQL server không chiếm trọn số máy ảo trên máy chủ vật lý.

Server/CAL editions

Với mô hình license theo ServerCAL, cần gán license cho từng máy ảo chạy trên máy chủ. Chỉ áp dụng cho phiên bản Standards.

Core editions

Cần biết số lượng core được sử dụng cho các máy ảo đang chạy SQL Server. Kèm theo điều kiện tối thiểu như quy tắc tính dạng vật lý đã nêu ở trên. Trong ví dụ ở đây có hai máy ảo mỗi máy có hai (02) cores (hình bên dưới). Kết quả cần tối thiểu bốn (04) cores License cho mỗi máy ảo. Áp dụng được cả 2 phiên bản Standard và Enterprise.

SQL 2019 Enterprise Core virtualization rights.

 • Trường hợp trang bị toàn bộ số core cho máy chủ vật lý để chạy SQL server. Máy chủ vật lý với (02) processors 4 cores đã trang bị (08) cores license. Thì được phép chạy SQL server trên (08) máy ảo, với mỗi license cho phép chạy trên một máy ảo.(Xem hình bên dưới).
 • Trường hợp nếu bạn muốn chạy 9 máy ảo. Đơn giản chỉ cần mua thêm core license cho máy ảo này. Lưu ý mỗi core license được bán theo dạng cặp 2 Lic CoreLic. Sau khi trang CoreLic, thì có thể tách ra nếu bạn có 2 máy chủ vật lý. Mỗi máy cần chạy SQL Server trên 9 VMs ảo. Ví dụ: có 2 máy chủ mua 9×2 CoreLic = 18 Core Lic. Sau đó chia đều 9 Core Lic cho mỗi bên máy chủ.

Tham khảo Mã sản phẩm: mỗi mã là 2 core Lic.

 • 7NQ-01564 SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd
 • 7JQ-01607 SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

Unlimited virtualization

Áp dụng trường hợp tất cả hoặc không giới hạn máy ảo VMs chạy SQL server. Khi mà bạn không thể xác định số lượng máy ảo phát sinh, hoặc bạn không quan tâm kiểm đếm máy ảo và cần trang bị license chỉ một lần. Thì bạn nên nghĩ đến việc mua gói Software Assurance (SA) cùng thời điểm bạn trang bị Enterprise core license. Lúc đó các benefits của gói SA sẽ cho phép bạn triển khai không giới hạn SQL Server trên các máy ảo. Trong trường hợp này sẽ trang bị tám (08) cores license cùng với SA cho server vật lý.

Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền - Ảo hóa

Kết luận

Cách tính license trong môi trường ảo và container tương tự như trên vật lý, gán license cho máy ảo theo máy chủ vật lý. Có nghĩa là cấp quyền sử dụng cho chính máy chủ vật lý có máy ảo chạy SQL Server. Bên cạnh đó tùy thuộc và nhu cầu của khách hàng thì có những ngoại lệ kèm với lợi ích của SA để tối ưu được nhu cầu trang bị bản quyền.

Di chuyển license giữa các server vật lý (License Mobility across Server Farms)

Chuyển license Server Farm Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Tình huống xảy ra

 • Với mô hình Server và Cal License khi có hơn 1 máy chủ vật lý và các máy ảo cần dịch chuyển qua lại giữa các máy chủ vật lý.
 • Ban đầu có một (01) máy chủ vật lý có hai (02) máy ảo đã được gán license SQL Server. Máy chủ này là một trong ba máy chủ Server Farms.

Hay

Cách hợp thức hóa bản quyền

 • Trong trường hợp này 2 máy ảo được gán quyền sử dụng SQL sẽ dịch chuyển trong Server Farms thực thi Load balancing hay Failover. Cho dù ở thời điểm nào đó 2 license trên máy chủ ban đầu đã di chuyển đi nơi khác trong Server Farm. Khi bạn trang bị license cho hai máy ảo ban đầu, thì bạn không có quyền di chuyển (Mobility) bản quyền đến các máy khác ngay mà cần 90 ngày sau đó.
 • Gán license cho server đầu tiên, thì chúng ta cần cũng phải gán 2 license cho server thứ 3. Chờ khi máy ảo di chuyển đến đó và tương tự cho máy chủ thứ 2. Cho dù hai máy ảo chưa di chuyển đến.
 • Để đúng và hợp thức bản quyền thì bạn sẽ cần mua 6 license cho toàn bộ máy chủ. Điều này sẽ gây tăng chi phí bản quyền mà chỉ dùng được cho 2 máy ảo. Cách tốt hơn là trang bị gói SA với 2 license ban đầu để được hưởng các lợi ích của gói. Trong đó, có mobility license cho phép di chuyển license giữa các servers một cách thường xuyên hơn thời gian 90 ngày. Lưu ý cần kiểm tra số lượng máy ảo có đúng với số lượng license đã mua ban đầu trong server farms.
So sánh chưa có SA và có trang bị SA. Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Tương tự cho trường hợp failover giữa các server.

High Availability DR Active Server Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

Lưu ý:

 • Dựa trên mô hình Server và Cal cần phải mua CAL cho số user active truy cập vào server.
 • Số lượng core trên passive server có cùng hoặc ít hơn active server.

Các lợi ích khác khi trang bị SA với SQL 2019

Trong việc mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền khách hàng ít được nghe tư vấn gói bảo hiểm phần mềm Microsoft. Hãy cùng tham khảo các 💥 lợi ích và 💲 giá trị SA mang lại.

 1. Step-up licenses (Nâng cấp phiên bản)

Step-up licenses là chuyển đổi phiên bản cao hơn, cho phép người mua theo mô hình Standard Core License chung SA, được phép chuyển lên phiên bản Enterprise Core License.

 1. Power BI Report Server

Bản quyền Enterprise Core license với SA cho quyền chạy Power BI report Server trên máy chủ được cấp phép để tạo data visualizations.

 1. Machine Learning Server for Hadoop

Enterprise Core license với SA cũng cho phép chạy Machine Learning Server for Hadoop đến năm máy chủ để phân tích dữ liệu nâng cao.

 1. Các thành phần của SQL server 2019
 • Bao gồm Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SQL Server Analysis Services là các dịch vụ chính trong giải pháp Microsoft Business Intelligence.
 • Nếu bạn chạy tất cả services của SQL Server trên duy nhất một máy chủ thì bạn đơn thuần mua đúng theo các mô hình và trường hợp đã nêu bên trên.
 • Nếu dữ liệu data đang chạy trên 1 máy chủ, Analysis Services trên một máy chủ khác, và Reporting Services trên máy chủ thứ 3, thì cả ba máy chủ cần trang bị đầy đủ license SQL Server.

Tóm tắt Tư Vấn Mua SQL Server 2019 on-premises bản quyền

MS SQL Server bản quyền là gì?

Là quyền sử dụng phần mềm trên máy chủ dữ liệu. Lưu trữ và nhận yêu cầu truy vấn về dữ liệu từ các ứng dụng, thiết bị khác hoặc ngay trên chính máy chủ.

Mua SQL Server bản quyền thế nào?

Có ba phiên bản, Standard và Enterprise sẽ tính phí bản quyền. Express và Developer sẽ miễn phí. Mô hình tính phí sẽ tính theo Server + CALs hoặc theo 2 Cores. Tham khảo bài viết phía trên để có thêm chi tiết.

SLQ Server 2019 giá bao nhiêu?

7JQ-01607 Giá: 15.500 USD. Tên sản phẩm SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd. Hoặc SQL Server 2019 Enterprise Core – 2 Core License Pack
7NQ-01564 Giá: 4055 USD. Tên sản phẩm SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd. Hoặc SQL Server 2019 Standard Core – 2 Core License Pack

Phiên bản SQL Server 2019 Standard giá bao nhiêu?

228-11477 Giá: 1015 USD. Tên sản phẩm SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL SQL Server 2019 Standard Edition
359-06865 Giá: 236 USD. SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
359-06866 Giá: 236 USD. SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL. Tham khảo bảng giá chính hãng (tại đây)SQL Server 2019 giá tháng 10/2021

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag: Microsoft | SQL

Bài viết liên quan