Tư vấn mua Azure Application Gateway

by | Microsoft, Security

Azure Application Gateway cho phép bạn xây dựng các trang web có khả năng mở rộng cao bằng cách cung cấp khả năng cân bằng tải và kiểm soát phân phối HTTP. Web Application Firewall Application Gateway cung cấp cho bạn tất cả các lợi ích cơ bản của Application Gateway, cũng như bảo vệ chống lại các request web độc hại.

Tư vấn mua Azure Application Gateway

An tâm mua Azure Application Gateway với:

  • No upfront cost.
  • No termination fees.
  • Pay only for what you need.
  • Per-minute billing.

Bảng giá Application Gateways

Microsoft tính phí các cổng (gateway) ứng dụng dựa trên lượng thời gian cổng được cung cấp và trong lúc khả dụng, cũng như lượng dữ liệu được xử lý bởi các cổng ứng dụng (application gateways). Giá chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt.

APPLICATION GATEWAY TYPEBASIC APPLICATION GATEWAYWEB APPLICATION FIREWALL APPLICATION GATEWAY
Small$0.028 per gateway-hour (~$20.44/tháng)Not available
Medium$0.0784 per gateway-hour (~$57.232/tháng)$0.1412 per gateway-hour (~$103.018/tháng)
Large$0.3584 per gateway-hour (~$261.632/tháng)$0.5018 per gateway-hour (~$366.285/tháng)
  • Giá ước tính hàng tháng dựa trên 730 giờ sử dụng mỗi tháng.
  • Khi sử dụng nhiều phiên bản (instances), bạn sẽ bị tính phí cho mỗi phiên bản (instances).

Data processing

Phí xử lý dữ liệu (data processing) dựa trên lượng dữ liệu được xử lý bởi các cổng ứng dụng.

DATA PROCESSINGSMALLMEDIUMLARGE
First 10 TB/tháng$0.008 per GB $0 per GB $0 per GB 
Next 30 TB 
(10–40 TB)/tháng
$0.008 per GB $0.007 per GB $0 per GB 
Over 40 TB/tháng$0.008 per GB $0.007 per GB $0.0035 per GB 

Inbound data transfers

Inbound data transfers tức là dữ liệu đi vào trung tâm dữ liệu Azure là Miễn phí

Outbound data transfers

Outbound data transfers tức là dữ liệu đi ra khỏi trung tâm dữ liệu Azure từ các cổng ứng dụng/application gateway. Dữ liệu được chuyển ra khỏi trung tâm dữ liệu Azure từ các cổng ứng dụng sẽ bị tính phí theo tốc độ truyền dữ liệu tiêu chuẩn.

Application Gateway Standard_v2 and WAF_v2 SKU

Azure Application Gateway Standard_v2 và WAF_v2 SKU cung cấp hỗ trợ autoscaling, zone redundancy và Static VIP. Các cổng (gateways) này cũng cung cấp hiệu suất nâng cao, cung cấp tốt hơn và thời gian cập nhật cấu hình tốt hơn, Rewrite Header và các quy tắc (rule) tùy chỉnh WAF v.v..

APPLICATION GATEWAYWEB APPLICATION FIREWALL APPLICATION GATEWAY
Fixed$0.26 per gateway-hour$0.468 per gateway-hour
Capacity Unit$0.008 per capacity unit-hour$0.0144 per capacity unit-hour
  • Capacity Unit đo lường chi phí dựa trên mức tiêu thụ được tính thêm vào chi phí cố định. Phí Capacity Unit cũng được tính theo giờ hoặc từng phần theo giờ. Có ba dimensions đối với capacity unit là compute unit, persistent connections & throughput. Compute unit là thước đo dung lượng bộ xử lý được tiêu thụ.
  • Ước tính giá hàng tháng dựa trên 730 giờ sử dụng mỗi tháng

Support & SLA

Microsoft cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các dịch vụ Azure được phát hành đến mức khả dụng chung bao gồm Application Gateway thông qua  Azure Support, bắt đầu từ $ 29 / tháng. Hỗ trợ quản lý đăng ký và thanh toán được cung cấp miễn phí.

Microsoft đảm bảo rằng mỗi Application Gateway Cloud Service có hai hoặc nhiều instanances medium hay lớn hơn có khả năng hỗ trợ tỷ lệ tự động (autoscaling) hoặc zone redundancy, sẽ khả dụng ít nhất 99,95% thời gian. Tìm hiểu thêm  Learn more about our SLA.

Thông tin liên hệ VinSEP

Để mua Azure Application Gateway cũng như nhận báo giá & tư vấn, vui lòng liên hệ chúng tôi:

Công Ty TNHH Mục Tiêu Số (MST: 0316094847)

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan