Tư vấn mua Trend Micro bản quyền

by | Kiến Thức

Bài tư vấn mua giúp doanh nghiệp tìm ra sản phẩm Trend Micro phù hợp cho nhu cầu bảo mật. Làm thế nào để trang bị và các gia hạn cần thiết để luôn được Trend Micro bảo vệ.

Tư vấn mua sản phẩm Trend Micro dành cho doanh nghiệp SMB

 • Sản phẩm của Trend Micro áp dụng cho doanh nghiệp SMB từ 5 thiết bị trở lên. Ngoại lệ:
  • Gói dịch vụ Worry-Free Services bắt đầu với 2 users.
 • Các gói Worry-Free thông thường, dành bảo vệ cho 5-250 người dùng. Gói này bảo vệ cho máy trạm và máy chủ, kể cả máy chủ ảo hóa.

Ví dụ – Sản phẩm Worry-Free Advanced.

Doanh nghiệp có nhu cầu bảo vệ network. Bao gồm 5 máy chủ, 40 máy trạm và có 30 nhân viên. Cần trang 45 license Worry-Free cho nhu cầu này.

Tư vấn mua sản phẩm Trend Micro dành cho doanh nghiệp Enterprise

Cơ sở tính bản quyền

 • Đối với sản phẩm Enterprise, cơ sở tính dự theo người dùng và máy chủ.
 • Người dùng có thể thể có một hoặc nhiều thiết bị để sử dụng hoặc gián tiếp truy cập sử dụng dữ liệu trên máy chủ.
 • Cơ sở để tính người dùng có thể đếm theo số lượng địa chỉ email doanh nghiệp. Các email alias sẽ không tính ví dụ [email protected] hoặc [email protected]
 • Máy chủ sử dụng phần mềm Trend Micro để bảo vệ thành phần và tính năng cũng được tính.
 • Hầu hết sản phẩm Enterprise bắt đầu bảo vệ từ 26 user trừ một số sản phẩm:
 • Smart Protection Suites (Endpoint and Complete) từ 101 user
 • Endpoint Sensor as a Service and Sandbox as a Service từ 25 user
 • XDR and Managed XDR Services từ 500 user

Các Ví dụ – Minh họa cách tính, mua bản quyền Trend Micro

Dựa theo người dùng: Tính theo người dùng không tính theo thiết bị

Ví dụ 1: Công ty mua gói Scan Mail để bảo vệ Microsoft Exchange cho 400 tài khoản email. Số lượng gói Trend Micro cần mua là 400, không tính các email dạng [email protected] hoặc [email protected]

Ví dụ 2: Công ty muốn mua sản phẩm Trend Micro Enterprise Security for Endpoints cho 120 máy trạm. Số lượng nhân viên hiện có là 100 người. Số license cần thiết là 100.

Dựa theo Máy chủ

Cần muốn mua Deep Security bảo vệ bốn (04) máy chủ ESX mỗi máy có hai (02) CPU. Mỗi máy chủ chạy được năm (05) máy chủ ảo. Như vậy tổng cộng cần mua 20 license cho toàn bộ 5×4 máy chủ ảo.

Gói Trend Micro Cloud One – Workload Security gói thuê bao gia hạn theo năm. Giúp bảo vệ môi trường AWS theo instance. Pay as you go tính theo đơn vị thời gian $0.01/giờ. Đơn giá tính lượng sử dụng, tổng hợp theo giá trị hóa đơn – billing.

Trend Micro Các Khái Niệm mua bản quyền

New Purchase – Mua mới

Khái niệm dành cho khách hàng mới trang bị Trend Micro lần đầu tiên với một sản phẩm bất. Ngày mua chính được xác định ngày đầu tiên trên chứng nhận license. Thời hạn thông thường là một (01) năm. Nếu mua dạng nhiều năm, thì năm đầu được xem là New các năm còn lại là năm mở rộng Extension.

Additional seats – Mua thêm

Đây là khái niệm dùng chỉ bản quyền mua thêm người dùng – user. Thời gian của bản quyền mua thêm cũng đủ 12 tháng kể từ ngày mua thêm. Một bản quyền thêm vào có thể làm thay đổi giá mua được tính theo khung số lượng. Có 3 điều quan tâm khi mua thêm:

 1. Số lượng cần mua thêm so với số lượng đã mua.
 2. Giá của mỗi license thêm vào sẽ tính theo khung giá của tổng số lượng.
 3. Ngày hết hạn kết thức cùng lúc. Số lượng ban đầu cần mua thêm ngày, để có chung ngày hết hạn license mới.

Maintenance Renewal – Gia hạn Maintenance

Gói Maintenance 12 tháng luôn luôn đi chung với sản phẩm trong năm đầu tiên. Gói này cần gia hạn trước ngày hết hạn License để tiếp tục sử dụng sản phẩm của Trend Micro.

Maintenance Renewal – dạng vĩnh viễn bao gồm lợi ích:
 • Cập nhật phiên bản mới nhất của sản phẩm.
 • Cập nhật file hệ thống mới .
 • Gói hỗ trợ 24/7 standard support của Trend Micro
 • Phí gia hạn của Maintenance thường chỉ bằng 30% phí phần mềm ban đầu.
Gia hạn Maintenance renewals dạng thuê bao subscriptions

Tương tự như dạng vĩnh viễn, nhưng có thêm các điểm khác biệt:

 • Gói thuê bao ban đầu sẽ có mức giá mua mới thấp hơn so với vĩnh viễn.
 • Giá gia hạn sẽ là 100% giá mua ban đầu
 • Sản phẩm mua dạng subscription như là Smart Protection Suites hoặc Worry-Free Services.

Cross-upgrades – đổi gói sản phẩm

 • Khách hàng đang trang bị một gói Trend Micro và có nhu cầu đổi sang gói cao hơn.
 • Thời hạn sử dụng còn lại sẽ được ghi nhận và cập nhật vào 12 tháng của gói mới.

Cross-grades – Đổi Platform

 • Khách hàng đang dùng sản phẩm Scan Mail for Exchange muốn đổi sang Scan Mail for IBM.
 • Thời hạn của license vẫn giữ nguyên và giá không đổi.
Mua Trend Micro VinSEP Tư Vấn
Sản phẩm Bảo Mật Trend Micro

Xem thêm tư vấn mua sản phẩm Trend Micro

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Tag:

Bài viết liên quan