Quản lý license của Subscriptions trong Microsoft 365 Business

by | Kiến Thức

Bài viết này giải thích mối quan hệ giữa đăng ký thuê bao & license, cung cấp thêm thông tin về người có thể gán license, hiểu điều gì xảy ra khi bạn gán license cho ai đó và mọi người có thể cài đặt Office với bao nhiêu thiết bị.

Khi bạn mua đăng ký thuê bao (Subscription) Microsoft 365 Business, nghĩa là bạn đăng ký thuê bao một bộ ứng dụng và dịch vụ mà bạn phải trả hàng tháng hoặc hàng năm. Các ứng dụng và dịch vụ mà bạn nhận được như một phần trong đăng ký thuê bao (subscription) tùy thuộc vào sản phẩm bạn đã mua, chẳng hạn như Microsoft 365 Apps for business hay Microsoft 365 Business Standard.

Khi bạn mua một đăng ký thuê bao (subscription), bạn chỉ định số lượng giấy phép/license mà bạn cần, dựa trên số lượng người dùng bạn có trong tổ chức của mình. Sau khi mua hàng, bạn tạo tài khoản cho mọi người, sau đó chỉ định giấy phép/license cho từng người. Khi nhu cầu tổ chức của bạn thay đổi, bạn có thể mua thêm license để tăng người sử dụng mới hoặc gán lại license cho người dùng khác khi ai đó rời khỏi tổ chức của bạn.

Nếu bạn có nhiều đăng ký thuê bao (subscription), bạn có thể gán giấy phép cho những người khác nhau cho mỗi đăng ký. Ví dụ: tất cả người dùng của bạn có thể được chỉ định cho tất cả các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365 như một phần của gói đăng ký thuê bao Microsoft 365 Business Standard, trong khi một tập hợp người dùng cũng có thể được gán cho Visio Online thông qua đăng ký Visio riêng.

Ai có quyền gán license?

Các quản trị viên khác nhau có thể làm việc với license theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào vai trò của họ. Bảng sau liệt kê các tùy chọn phổ biến nhất. Để có danh sách đầy đủ về vai trò và đặc quyền của quản trị viên, tham khảo About admin roles.

Admin roleGán licenseXoá licenseMua thêm licenseXoá tài khoản (account)
Global admin 
Billing admin khôngkhôngkhông
User management admin không
Service admin Khôngkhôngkhôngkhông
Password adminKhôngkhôngkhôngkhông

Chuyện gì xảy ra khi bạn gán license cho ai đó?

Bảng sau liệt kê những gì tự động xảy ra khi bạn gán license cho ai đó:

Nếu subscription có dịch vụ nàyTự động xảy ra
Exchange OnlineMailbox sẽ được tạo cho người đó.
SharePoint Online Chỉnh sửa quyền đối với trang nhóm SharePoint Online mặc định được gán cho người đó.
Skype for Business Online Người đó sẽ có quyền truy cập vào các tính năng liên quan đến license
Microsoft 365 Apps for enterprise  Người này sẽ có thể tải xuống Microsoft Office trên tối đa 5 máy Mac hoặc PC, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại thông minh.

Bao nhiêu thiết bị người dùng có thể cài Office?

Nếu đăng ký của bạn bao gồm bất kỳ sản phẩm nào sau đây, mỗi người có thể cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

  • Microsoft 365 Apps for business
  • Microsoft 365 Business Standard
  • Microsoft 365 Apps for enterprise
  • Office 365 Enterprise E3
  • Office 365 Enterprise E5

Tìm hiểu thông tin về Microsoft 365

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan