Quản lý license của Subscriptions trong Microsoft 365 Business

21/05/20 | Kiến Thức

Bài viết này giải thích mối quan hệ giữa đăng ký thuê bao & license, cung cấp thêm thông tin về người có thể gán license, hiểu điều gì xảy ra khi bạn gán license cho ai đó và mọi người có thể cài đặt Office với bao nhiêu thiết bị.

Khi bạn mua đăng ký thuê bao (Subscription) Microsoft 365 Business, nghĩa là bạn đăng ký thuê bao một bộ ứng dụng và dịch vụ mà bạn phải trả hàng tháng hoặc hàng năm. Các ứng dụng và dịch vụ mà bạn nhận được như một phần trong đăng ký thuê bao (subscription) tùy thuộc vào sản phẩm bạn đã mua, chẳng hạn như Microsoft 365 Apps for business hay Microsoft 365 Business Standard.

Khi bạn mua một đăng ký thuê bao (subscription), bạn chỉ định số lượng giấy phép/license mà bạn cần, dựa trên số lượng người dùng bạn có trong tổ chức của mình. Sau khi mua hàng, bạn tạo tài khoản cho mọi người, sau đó chỉ định giấy phép/license cho từng người. Khi nhu cầu tổ chức của bạn thay đổi, bạn có thể mua thêm license để tăng người sử dụng mới hoặc gán lại license cho người dùng khác khi ai đó rời khỏi tổ chức của bạn.

Nếu bạn có nhiều đăng ký thuê bao (subscription), bạn có thể gán giấy phép cho những người khác nhau cho mỗi đăng ký. Ví dụ: tất cả người dùng của bạn có thể được chỉ định cho tất cả các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft 365 như một phần của gói đăng ký thuê bao Microsoft 365 Business Standard, trong khi một tập hợp người dùng cũng có thể được gán cho Visio Online thông qua đăng ký Visio riêng.

Ai có quyền gán license?

Các quản trị viên khác nhau có thể làm việc với license theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào vai trò của họ. Bảng sau liệt kê các tùy chọn phổ biến nhất. Để có danh sách đầy đủ về vai trò và đặc quyền của quản trị viên, tham khảo About admin roles.

Admin role Gán license Xoá license Mua thêm license Xoá tài khoản (account)
Global admin 
Billing admin  không không không
User management admin  không
Service admin  Không không không không
Password admin Không không không không

Chuyện gì xảy ra khi bạn gán license cho ai đó?

Bảng sau liệt kê những gì tự động xảy ra khi bạn gán license cho ai đó:

Nếu subscription có dịch vụ này Tự động xảy ra
Exchange Online Mailbox sẽ được tạo cho người đó.
SharePoint Online  Chỉnh sửa quyền đối với trang nhóm SharePoint Online mặc định được gán cho người đó.
Skype for Business Online  Người đó sẽ có quyền truy cập vào các tính năng liên quan đến license
Microsoft 365 Apps for enterprise   Người này sẽ có thể tải xuống Microsoft Office trên tối đa 5 máy Mac hoặc PC, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại thông minh.

Bao nhiêu thiết bị người dùng có thể cài Office?

Nếu đăng ký của bạn bao gồm bất kỳ sản phẩm nào sau đây, mỗi người có thể cài đặt Office trên tối đa 5 PC hoặc Mac, 5 máy tính bảng và 5 điện thoại.

  • Microsoft 365 Apps for business
  • Microsoft 365 Business Standard
  • Microsoft 365 Apps for enterprise
  • Office 365 Enterprise E3
  • Office 365 Enterprise E5

Tìm hiểu thông tin về Microsoft 365

TAG:

Bài viết cùng chuyên mục

Review phần mềm Bitdefender Gravity Zone Ultra

Review phần mềm Bitdefender Gravity Zone Ultra

Gravity Zone Ultra của Bitdefender có thể bảo vệ mọi máy tính trong một tổ chức bằng cách ngăn chặn sự xâm nhập của phần mềm độc hại, hack mạng và các cuộc tấn công fileless. Không chỉ phản ứng tốt...

So sánh Endpoint Protection vs Anti-Malware

So sánh Endpoint Protection vs Anti-Malware

Tìm hiểu sự khác nhau và giải pháp an ninh mạng nào là tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn. Cách bảo vệ các tệp và mạng thông thường là firewall và phần mềm chống vi-rút / chống phần mềm độc hại mà...

Review phần mềm McAfee MVision EDR

Review phần mềm McAfee MVision EDR

McAfee là một trong những nhà dẫn đầu trong Endpoint Detection and Response (EDR) với MVision EDR. Phần mềm có khả năng kết hợp phòng thủ trước các mối đe dọa truyền thống và thế hệ tiếp theo trong...

Share This