Ngày nay, các ứng dụng và nền tảng điện toán đám mây đang phát triển nhanh chóng trên tất cả các...