Microsoft Graph là gì?

by | Hướng dẫn, Microsoft

Tìm hiểu các khái niệm & tác dụng của Microsoft Graph, cũng như cách sử dụng và lợi ích mang lại cùng với VinSEP.com

Tình huống sử dụng Microsoft Graph

Doanh nghiệp xây dựng một ứng dụng web cho nhân viên bán hàng quản lý khách hàng. Mục tiêu là cung cấp dữ liệu khách hàng có liên quan cho nhân viên bán hàng. Giúp họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn và chốt được nhiều đơn hàng hơn.

Ứng dụng bán hàng liên kêt một khách hàng cho một nhân viên bán hàng. Cung cấp chi tiết history về các tương tác giữa hai người. Sử dụng ứng dụng, nhân viên bán hàng có thể xem:

 • Tin nhắn đã gửi (trò chuyện và email)
 • Các cuộc họp đã tham dự
 • Ghi chú
 • Địa chỉ liên lạc quan trọng
 • Tài liệu liên quan

Thông tin tất cả nhân viên cũng có thể được tích hợp vào ứng dụng. Việc tích hợp dữ liệu sẽ giúp nhân viên bán (sales-people) hàng tìm kiếm trợ giúp dễ dàng. Ví dụ như, khi nhân viên cần chuẩn bị và tham gia cuộc gọi với khách hàng. Microsoft Graph sẽ giúp truy cập dữ liệu được yêu cầu từ ứng dụng một cách đơn giản.

Ví dụ: Xây dựng ứng dụng cho nhân viên bán hàng

Khái niệm Microsoft Graph

Doanh nghiệp lưu trữ nhiều dữ liệu và thông tin thông minh trên các dịch vụ đám mây của Microsoft. Vậy làm thế nào để người dùng có thể truy cập dữ liệu?

Ví dụ: Nhân viên bán hàng đang thiết lập một cuộc họp với khách hàng. Vậy họ có thể truy cập các tệp, các cuộc họp hoặc các ghi chú trước đó không? Các email và cuộc trò chuyện giữa nhân viên bán hàng và khách hàng có dễ tìm thấy không? Khách hàng có thể liên hệ với những người nào trong tổ chức để được hỗ trợ hoặc hướng dẫn?

Microsoft Graph là gì?

Là công cụ cho phép truy cập an toàn vào thông tin & dữ liệu các dịch vụ Microsoft 365. Microsoft Graph dạng API sẽ cung cấp dữ liệu được yêu cầu(Chat/Files/Calendar/Meeting). Các thông tin có được giúp đội CNTT đưa vào xây dựng cho các ứng dụng riêng của Doanh Nghiệp.

Microsoft Graph Services là gì?

Là truy xuất dữ liệu của người dùng trên các dịch vụ đám mây Microsoft 365. Chủ yếu tập trung vào dữ liệu của người dùng/user và nhóm/group. Microsoft Graph Service hỗ trợ các truy xuất dữ liệu liên quan đến danh tính người dùng, thông tin liên quan bảo mật, công cụ làm việc và cộng tác. (Xem thêm bên dưới).

Graph Explorer là gì?

Microsoft Graph Explorer là một công cụ mã nguồn mở, miễn phí, dùng thực hiện các yêu cầu API Microsoft Graph REST mà không cần cài đặt hoặc thiết lập. Graph Explorer có dạng là ứng dụng web, hoạt động trên trình duyệt. Sử dụng bằng cách truy cập Graph Explorer website

Lợi ích sử dụng Microsoft Graph với các ứng dụng của Doanh Nghiệp

Để hiểu rõ hơn về lợi ích của Microsoft Graph, cùng xem lại ví dụ ở trên về ứng dụng DN xây dựng. Ứng dụng cần có chức năng sau để cho phép nhân viên bán hàng làm việc với khách hàng hiệu quả hơn:

 • Lưu lịch sử tương tác giữa nhân viên bán hàng và khách hàng
 • Xem tin nhắn nhân viên bán hàng đã gửi cho khách hàng (trao đổi qua Microsoft Teams hoặc email)
 • Truy cập thông tin về các cuộc họp/meeting trước và các ghi chú.
 • Xác định được người Leader/cal, có thể trả lời các câu hỏi cần thiết từ khách hàng
 • Xem lại các tệp liên quan đến khách hàng

Nếu không sử dụng Microsoft Graph, thì phải biết cách sử dụng các API liên quan đến các ứng dụng như là:

 • Email, Calender, meetings – API Outlook
 • Truy xuất file – API OneDrive hoặc SharePoint
 • Kiểm tra truy cập – API Azure AD

Việc học sử dụng các APIs này, cùng với bảo trì nâng cấp sẽ trở nên phức tạp và tốn thời gian cho người viết ứng dụng. Nếu sử dụng Microsoft Graph, có thể sử dụng duy nhất một API để lấy tất cả dữ liệu tương tác của khách hàng mà ứng dụng cần. Đội Dev viết ứng dụng có thể an toàn truy xuất dữ liệu với các API Microsoft Graph REST.

Với khả năng bảo mật có sẵn Microsoft Graph còn có thể truy xuất dữ liệu nhiều dịch vụ khác của Microsoft.

 • Microsoft 365 services: Delve, Excel, Microsoft Bookings, Microsoft Teams, OneDrive, OneNote, Outlook/Exchange, Planner, SharePoint, Workplace Analytics
 • Enterprise Mobility + Security services: Advanced Threat Analytics, Advanced Threat Protection, Azure Active Directory, Identity Manager, Intune
 • Windows 10 services: activities, devices, notifications
 • Dynamics 365 Business Central

Liên kết dịch vụ phần mềm

Đối với các doanh nghiệp sử dụng Microsoft 365 Business vs Enterprise cũng biết rõ các dịch vụ đính kèm. Với OneDrive, SharePoint, Exchange hoặc Teams, là các dịch vụ ứng dụng thông dụng, được người dùng tương tác nhiều. Sử dụng các API cho các Service thông qua Microsoft Graph giúp quản lý và hỗ trợ dễ dàng.

Identity and access management – Quản lý nhận dạng người dùng.

Khi doanh nghiệp có đội ngũ bán hàng lớn với hàng trăm nhân viên. Mọi người trong công ty cần truy cập nhiều ứng dụng, thiết bị và dịch vụ trong suốt cả ngày. Công ty yêu cầu phải có danh tính an toàn và quy trình truy cập trên toàn bộ tổ chức.

Microsoft Graph API – Azure Active Directory (Azure AD) giúp truy cập và nhận dạng an toàn. Dev team sử dụng Microsoft Graph để kết nối với các dịch vụ quản lý danh tính Azure AD.

Productivity and collaboration – Hỗ trợ công cụ làm việc & cộng tác

Nhân viên bán hàng cần có các giải pháp để hoàn thành tốt công việc. Team Dev có thể giúp thêm một chatbot. Có thể lên lịch các cuộc họp giữa đồng nghiệp và khách hàng. Hoặc kiểm tra lịch và nhắc nhở nhân viên bán hàng về danh sách việc cần làm trong ngày.

Có thể tạo một chatbot sử dụng dữ liệu từ Microsoft Graph với API – Outlook Calendar & API – To-Dos để nhắc việc cần làm. Ý tưởng chatbot tương tự có thể được sử dụng cho các mục đích cộng tác. Nhóm bán hàng có thể lưu trữ các tệp của mình trên trang SharePoint và thêm các nhiệm vụ của nhóm vào Microsoft Planner trong nhóm. Nếu nhóm cần truy cập bất kỳ tệp hoặc tác vụ nào, một chatbot có thể lấy dữ liệu cần thiết bằng cách sử dụng Microsoft Graph API cho SharePoint và Planner.

Các API giúp cộng tác cũng có thể được sử dụng để lập một quy trình tự động hóa. Ví dụ: mỗi khi một nhân viên bán hàng mới được thuê, hồ sơ của một nhân viên bán hàng mới có thể được tạo trong Azure AD. Sau đó, nhân viên bán hàng mới có thể được thêm vào nhóm liên quan trong Microsoft Teams. Các tình huống sau có thể được tự động hóa thông qua Microsoft Graph API Teams.

Microsoft Graph - Productivity and collaboration

People and workspace intelligence – Hỗ trợ người dùng

Microsoft Graph phục vụ cho mục đích quản lý và phân tích thông tin chi tiết về người dùng và nhóm trong Microsoft 365. Ví dụ: một nhân viên bán hàng tham gia các cuộc họp, đọc email và cộng tác với đồng nghiệp và khách hàng thông qua các kênh khác nhau trong một ngày làm việc bình thường. Hàng trăm tài liệu có thể được chia sẻ trong quá trình cộng tác và nhân viên bán hàng cần nhanh chóng xác định vị trí các tệp để đưa ra quyết định hiệu quả.

Bằng cách sử dụng Microsoft Graph API – Insight để có thông tin chi tiết các tệp được chia sẻ và được sử dụng thường xuyên trong tổ chức. API này cải thiện năng suất và làm cho nội dung có liên quan dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Microsoft Graph - People and workspace intelligence

Sử dụng Microsoft Graph Explorer cho ứng dụng doanh nghiệp

Bước đầu, Graph Explorer giúp thực hành và học với API của Microsoft Graph. Sau khi thành thục Dev team hoặc admin trước khi sử dụng vào các ứng dụng thực tế.

Thử nghiệm với Microsoft Teams.

Tình hướng là có nhân viên bán hàng mới tuyển, được tạo tải khoản sử dụng Microsoft Teams. Admin có thể tự động gửi tin nhắn “chào mừng nhân viên mới”. Để gửi tin nhắn đến một kênh trên Microsoft Teams, dùng lệnh POST trong Graph Explorer. Sau khi đăng nhập tài khoản quản trị, thực hiện các bước như sau:

 1. Chọn Post
 2. Tìm phần Sample Queries với từ khóa Teams
 3. Chọn POST send channel message trong danh sách bên dưới của dịch vụ Microsoft Teams
 4. Yêu cầu cung cấp ID Channel và ID Team. Admin khi đã có trong Channel và Team thì có thể dùng 2 lệnh tìm kiếm 2 thông số này là GET my joined teamsGET channel of a team which I am member of
 5. Điền 2 thông số vừa tìm ra bằng cách EDIT query
 6. Cấp quyền cho Microsoft Graph trong Tab Modify permissions
 7. Trong Request body thay đổi text theo ý thích (trong hình text = Hello World)
 8. Chọn Run query
 9. Created – 201 là dấu hiệu đã hoàn tất.
 10. Truy cập phần mềm Teams để kiểm tra.
Microsoft Graph - Graph Explorer
Microsoft Graph - Graph Explorer

Sử dụng Microsoft Graph trên ứng dụng doanh nghiệp với trợ giúp của Graph Explorer

Graph Explorer có các tính năng khác có thể giúp kết nối các ứng dụng doanh nghiệp với Microsoft Graph:

 1. Access token: API Microsoft Graph sử dụng mã tokens truy cập để thiết lập danh tính của người dùng và thực hiện xác thực và ủy quyền. Từ tab Access token, có thể sao chép mã truy cập và xác thực access/authentication token.
 2. Code snippets. Cần test bất kỳ query của Microsoft Graph trong Graph Explorer và muốn sử dụng cùng query đó trên ứng dụng. Chỉ cần vào tab Code snippets lấy mã để thêm vào.
 3. Toolkit component. Microsoft Graph Toolkit là dạng web components dùng để truy cập Microsoft Graph. Mở tab Toolkit component để test các thành phần HTML và sử dụng trên web apps để truy xuất dữ liệu Microsoft 365 thông qua Microsoft Graph. Khi chạy một query với toolkit component có sẵn, một dấu chấm xanh blue dot trên phía phải của tab.
 4. Adaptive cards. Adaptive cards là dạng UI components thường dùng như bots. Nếu muốn Microsoft Graph cho chatbots, như Lịch/calendar bot, thì tab Adaptive cards để lấy mã giao diện UI snippet. Khi chạy một query với adaptive card có sẵn, một dấu chấm xanh blue dot trên phía phải của tab.

Graph Explorer là một công cụ được liên tục phát triển với nhiều tính năng giúp học tập và thực hành cho những người đang khám phá các tính năng của Microsoft Graph.

KẾT LUẬN

Microsoft Graph cung cấp một API duy nhất để truy cập dữ liệu và thông tin được lưu trữ trong doanh nghiệp qua các dịch vụ như là:

 • Dịch vụ Microsoft 365
 • Bảo mật Enterprise Mobility + Security
 • Windows 10
 • Dynamics 365 Business Central

Qua đó, dễ dàng thấy rằng dữ liệu từ các dịch vụ này có thể được kéo vào các ứng dụng tùy chỉnh. Các ứng dụng này cho phép nhân viên bán hàng xem lại:

 • Email
 • Ghi chú Meeting
 • Lịch sử Chat
 • Các yêu cầu trợ giúp nội bộ

Sử dụng Microsoft Graph, để cải tiến các ứng dụng mới hoặc hiện có và tự động hóa quy trình làm việc. Giúp nhanh chống khai thác dữ liệu mà nhân viên cần.

VinSEP
VinSEP

VinSEP (Công ty TNHH Mục Tiêu Số, MST: 0316094847)- chúng tôi là chuyên gia trong giải pháp/dịch vụ CNTT & phần mềm bản quyền. VinSEP giúp doanh nghiệp chuyển đổi thành nơi làm việc hiện đại (Modern Workplace) & phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0.

VinSEP chỉ có một website Official chính thức là VinSEP.com.

Bài viết liên quan