Home » Veritas » Veritas Ransomware protection

Veritas Ransomware protection

Veritas Ransomware protection giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn khỏi ransomeware & tống tiền dữ liệu khác ngay lập tức.

Ransomware và những điều bạn cần biết

Tương lai là không thể đoán trước. Hãy bảo vệ dữ liệu của bạn ngay hôm nay.

Ransomware thật sự rất nguy hiểm. Là công ty dẫn đầu thị phần trong bảo vệ dữ liệu, Veritas là đối tác chiến lược quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm mạng như ransomware.

Đối với các tổ chức, với dữ liệu nằm rải rác trên nhiều địa điểm, điều quan trọng là phải có một giải pháp thống nhất bảo vệ tất cả dữ liệu của họ trên các môi trường vật lý, ảo và đám mây.

Veritas Ransomware protection

Giải pháp của chúng tôi

NetBackup for Enterprises

Theo Báo cáo Đe dọa An ninh Internet năm 2019 của Symantec, các cuộc tấn công ransomware chống lại các doanh nghiệp đã tăng 12% kể từ năm ngoái.

Bảo vệ tốt nhất chống lại mối đe dọa liên tục phát triển này là một phần mềm sao lưu và khôi phục cấp doanh nghiệp đã được chứng minh có thể được cấu hình để sao lưu dữ liệu của bạn tới nhiều vị trí và đám mây, đồng thời cung cấp các tùy chọn RTO và RPO linh hoạt.

Backup Exec for Small and Mid-sized Businesses

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không được miễn các cuộc tấn công Ransomware mà một nửa trong số họ đã trải qua một hoặc nhiều, thường ảnh hưởng đến tính liên tục trong kinh doanh.

Backup Exec cung cấp một giải pháp đã được thống nhất, đã được chứng minh, bảo vệ dữ liệu quan trọng trong kinh doanh khỏi bị trao nhầm vào tay, bất kể dữ liệu đó nằm ở đâu trong khi giảm thiểu RPO và RTO.