Home » Trend Micro » Trend Micro User Protection » Trend Micro Smart Protection Suites

Trend Micro

Smart Protection Suites

Nhận bảo mật bạn cần với các tùy chọn triển khai và cấp phép linh hoạt

Tùy chọn phù hợp với nhu cầu của bạn

Cho dù bạn muốn bảo vệ người dùng của mình từ điểm cuối đến cổng (gateway) với sự linh hoạt hoàn toàn trong các tùy chọn triển khai giải pháp hay bạn đang tìm kiếm một gói SaaS “thật ngầu” để bảo vệ, phát hiện và phản hồi tích hợp. Tất cả đều có gói dành cho bạn. Chọn từ các tùy chọn bên dưới và có được bảo mật phù hợp nhất với tổ chức, doanh nghiệp của mình.

Smart Protection Complete
(SaaS and on-prem)
Smart Protection for Endpoint
(SaaS and on-prem)
XDR for Users
(SaaS only)
DatasheetDatasheetDatasheet
Centralized management
Endpoint Security
Endpoint Encryption
Mobile Security

Web Security
Email and Collaboration Security(Office 365 and Gmail protection)
Endpoint Detection and Responseoptionaloptional

Managed Detection and Response
optionaloptionaloptional
Sandbox as a Serviceoptionaloptionaloptional