Một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lỗ hổng DLL hijacking trong Dell SupportAssist, cho phép thực thi mã với các...