Trước khi đọc bài này, hãy đồng ý với tôi rằng sếp là người biết mọi thứ trừ cái mà bạn muốn sếp duyệt. Tin tôi đi,...