Home » Solarwinds » Phần Mềm Quản Trị Mạng » Phần Mềm Engineer’s Toolset

PHẦN MỀM Engineer’s Toolset

Phần mềm giám sát băng thông và phân tích NetFlow

Các tính năng chính

  • Giám sát băng thông.
  • Ứng dụng cảnh báo giao thông.
  • Phân tích lưu lượng mạng.
  • Bảng điều khiển phân tích hiệu suất.
  • Nhận dạng ứng dụng nâng cao.
  • Báo cáo lưu lượng mạng có thể tùy chỉnh.

TÍNH NĂNG CHÍNH phần mềm Engineer’s Toolset

Phát hiện mạng tự động

Khám phá toàn bộ mạng của bạn, bao gồm thiết bị, mối quan hệ địa chỉ MAC sang IP, ánh xạ Cổng chuyển đổi, v.v.

Giám sát và cảnh báo thời gian thực

Theo dõi và nhận thông báo trong thời gian thực về tính khả dụng và sức khỏe của mạng.

Chẩn đoán mạnh mẽ

Thực hiện chẩn đoán mạng mạnh mẽ để khắc phục sự cố nhanh hơn và giải quyết nhanh các sự cố mạng phức tạp.

Tăng cường an ninh mạng

Mô phỏng các cuộc tấn công vào mạng của bạn để xác định các lỗ hổng bảo mật.

Quản lý cấu hình và nhật ký

Định cấu hình thiết bị trên mạng của bạn và khắc phục mọi sự cố cấu hình bằng các công cụ kỹ sư mạng chuyên dụng.

TẠI SAO CHỌN PHẦN MỀM Engineer’s Toolset?

Tự động khám phá các thiết bị mạng cũng như cấu trúc liên kết mạng bản đồ.

Triển khai một loạt các công cụ khám phá mạng, bao gồm Trình quét cổng, Switch Port Mapper, quét SNMP, Trình duyệt mạng IP, Khám phá địa chỉ MAC, quét Ping, v.v.

Nhanh chóng khắc phục sự cố mạng của bạn với khả năng ping nâng cao và theo dõi lộ trình gói.

Thực hiện chẩn đoán mạng mạnh mẽ để khắc phục sự cố và nhanh chóng giải quyết các sự cố phức tạp với bộ công cụ mạng bao gồm Ping Sweep, DNS Analyzer và TraceRoute.

Quản lý cấu hình thiết bị cũng như bẫy SNMP để quản lý nhật ký nâng cao.

Quản trị thiết bị với Cấu hình so sánh, Trình tải xuống, Trình tải lên và Trình chỉnh sửa. Hiệu quả tạo, nhận và ghi nhật ký bẫy SNMP với trình chỉnh sửa bẫy SNMP và trình thu bẫy SNMP.

Thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng mạng với WAN Killer

Kiểm tra mạng của bạn với WAN Killer bằng cách tạo lưu lượng ngẫu nhiên trên kết nối của bạn dựa trên thông số kỹ thuật của bạn, cho phép điều chỉnh kích thước gói, băng thông và tỷ lệ phần trăm của băng thông

Các công cụ giám sát bắt đầu theo ngữ cảnh từ các yếu tố được giám sát trong giải pháp NPM của SolarWinds® cho phép giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Theo dõi thời gian đáp ứng truy cập, theo dõi bộ nhớ, giám sát CPU, giám sát giao diện và TraceRoute trên bất kỳ yếu tố nào trong NPM…

Theo dõi tính khả dụng của thiết bị, sử dụng bộ nhớ, tải CPU, thống kê giao diện và hiệu suất & độ trễ của đường dẫn mạng.

Giám sát mạng của bạn và nhận thông báo trong thời gian thực với Bộ theo dõi thời gian phản hồi, Bộ theo dõi bộ nhớ, Màn hình CPU, Màn hình giao diện và TraceRoute.

Khôi phục mật khẩu bị mất, mô phỏng các cuộc tấn công để xác định lỗ hổng.

Đảm bảo an ninh mạng với các công cụ tiện dụng bao gồm Giải mã mật khẩu bộ định tuyến, SNMP Brute Force Attack và SNMP Dictionary Attack.

Giám sát địa chỉ IP và máy chủ DHCP, thực hiện tính toán mạng con, xác định lỗi cơ sở dữ liệu DNS và hơn thế nữa.

Giúp quản lý địa chỉ IP và DNS dễ dàng bằng phần mềm kỹ sư mạng như Máy tính mạng con, Trình theo dõi phạm vi DHCP, Trình phân tích cấu trúc DNS, Kiểm toán DNS, Quản lý địa chỉ IP và các phần mềm khác.

Các công cụ giám sát bắt đầu theo ngữ cảnh từ các yếu tố được giám sát trong giải pháp NPM của SolarWinds® cho phép giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Theo dõi thời gian đáp ứng truy cập, theo dõi bộ nhớ, giám sát CPU, giám sát giao diện và TraceRoute trên bất kỳ yếu tố nào trong NPM

Truy cập nhanh vào tất cả các công cụ máy tính để bàn từ bảng điều khiển hợp nhất.

Truy cập dễ dàng vào hơn 60 công cụ có trong bộ công cụ mạng, khi bạn cần chúng với Launchpad Toolet có thể tìm kiếm và tùy chỉnh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hiểu phần mềm 

Hướng dẫn dùng thử 

Gốc độ kỹ thuật