Home » Rubrik » Cloud Data Management

Cloud Data Management

Rubrik cung cấp một nền tảng duy nhất để quản lý và bảo vệ dữ liệu trên đám mây.

Manage Data at Scale

Cloud Data Management là gì?

Một nền tảng phần mềm duy nhất cung cấp sao lưu, phục hồi tức thì, lưu trữ, tìm kiếm, phân tích, tuân thủ và quản lý dữ liệu sao chép trong một kết cấu an toàn trên các trung tâm dữ liệu và đám mây.

Tại sao chọn Rubrik?

Rubrik là một nền tảng duy nhất quản lý tất cả dữ liệu trong cloud, hybrid, nơi sao lưu, khắc phục thảm họa, lưu trữ, các tuân thủ, phân tích và quản lý dữ liệu sao chép. Rubrik cấp quyền cho dữ liệu của bạn ngay lập tức (để khôi phục để kiểm tra / dev) và giải phóng khoản tiết kiệm cứng từ kiến trúc hội tụ.

Lợi ích mang lại:

  1. Hiểu sâu về sao lưu và phục hồi.
  2. Tăng tốc triển khai từ đám mây.
  3. Kích hoạt tự động hóa ở các quy mô.

 

TỔNG QUAN VỀ Cloud Data Management 

Instant Search

Cung cấp RTO gần như bằng không với tìm kiếm dự đoán. Xác định vị trí máy ảo, cơ sở dữ liệu vật lý, ứng dụng hoặc tệp, cho dù dữ liệu ở on-premise hoặc trên cloud.

Policy-Driven

Rubrik xóa sạch sự phức tạp trong quản lý chỉ bằng vài cú nhấp chuột thông qua một công cụ chính sách duy nhất điều phối các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) trong toàn bộ vòng đời dữ liệu. Tự động quản lý trên các môi trường lai và nhiều đám mây với một giao diện sử dụng nhuy nhất.

Self-Service & Orchestration

Cốt lõi của Rubrik là một bộ API mạnh mẽ có thể sắp xếp dữ liệu từ trung tâm dữ liệu lên đám mây. Tích hợp Rubrik vào ngăn xếp tự động lý tưởng của bạn để tăng tốc cung cấp dịch vụ. Cung cấp quy trình quản lý vòng đời tùy chỉnh tự phục vụ và tự động chơi tốt với các dịch vụ của bên thứ ba.

Analytics & Reporting

Rubrik Envision mở ra những hiểu biết có thể hành động trên đám mây lai (hybrid cloud) với báo cáo trực quan tùy chỉnh. Cung cấp phân tích nền tảng trên toàn bộ môi trường của bạn về hiệu quả hoạt động, tuân thủ và năng suất. Tạo và chia sẻ trực quan hóa dữ liệu phong phú để thúc đẩy tăng tốc kinh doanh ở nhiều quy mô.

Security & Compliance

Dữ liệu được bảo mật trong quá trình vận chuyển và nghỉ ngơi trong suốt vòng đời, bất kể ở đâu. Rubrik cung cấp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết trong khi tự động hóa báo cáo tuân thủ để hoàn thành thành công các kiểm toán nội bộ và ngành khác nhau. Khôi phục nhanh chóng từ ransomware từ các bản sao lưu bất biến có nguồn gốc từ nền tảng.

API-First and Cloud-Scale Architecture

Rubrik là một nền tảng bất khả tri của nhà cung cấp, được xây dựng trên kiến trúc API đầu tiên. Tận dụng bộ API mạnh mẽ của chúng tôi để tích hợp hoàn hảo với các dịch vụ của bên thứ ba. Rubrik được xây dựng có mục đích để tích hợp đám mây và quy mô vô hạn để cho phép đám mây lai cho tất cả các doanh nghiệp.

Pin It on Pinterest