Home » Red Hat » Red Hat Virtualization

LINUX PLATFORMS

Red Hat Virtualization

Open, scalable virtualization

Red Hat® Virtualization là một nền tảng mở, được xác định bằng phần mềm, ảo hóa khối lượng công việc của Linux và Microsoft Windows. Được xây dựng trên Red Hat Enterprise Linux® và Máy ảo dựa trên hạt nhân (KVM), nó có các công cụ quản lý ảo hóa tài nguyên, quy trình và ứng dụng, giúp bạn tạo nền tảng ổn định cho một tương lai có nguồn gốc và đám mây (cloud).

tính năng 

Ảo hoá với giá cả phải chăng

Phần mềm có tổng chi phí sở hữu hàng năm thấp hơn so với các giải pháp ảo hóa khác.

Dễ dàng cài đặt

Các công cụ trực quan giúp bạn bắt đầu sử dụng phần mềm một cách nhanh chóng và thậm chí giúp bạn tự động hóa việc di chuyển từ một nhà cung cấp khác.

Hiệu suất hàng đầu

Các ứng dụng chạy trên Red Hat Enterprise Linux với Red Hat Virtualization có xu hướng chạy nhanh hơn so với các trình ảo hóa công nghiệp khác.

Dễ sử dụng

Mọi thứ bạn cần để tạo, bắt đầu, dừng, tạm dừng, di chuyển và tạo các VM đơn lẻ trong vài phút hoặc triển khai hàng loạt trong vài giờ.

Tích hợp với mọi thứ

Là mã nguồn mở, vì vậy nó có thể được thiết kế để hoạt động với mọi thứ, nhưng chúng tôi cũng kiểm tra và chứng nhận Red Hat Virtualization trên một loạt các máy chủ và phần cứng.

Dễ quản lý

Một thành phần quản lý cho phép bạn cung cấp các máy ảo mới, sao chép các máy ảo hiện có và xem tất cả các máy ảo này hoạt động như thế nào.