Home » Red Hat » Red Hat Smart Management

MANAGEMENT 

Red Hat Smart Management

Cải thiện cách bạn quản lý cơ sở hạ tầng Red Hat. Bất kể nó ở đâu.

Red Hat® Smart Management kết hợp khả năng quản lý cơ sở hạ tầng linh hoạt và mạnh mẽ của Red Hat Satellite với sự đơn giản của các dịch vụ quản lý đám mây cho Red Hat Enterprise Linux®. Nó giúp bạn quản lý an toàn hơn bất kỳ môi trường nào được Red Hat Enterprise Linux hỗ trợ từ các máy vật lý đến các hybrid multicloud.

Tổng quan Red Hat Smart Management

tính năng Red Hat Smart Management

Quản lý giữa các môi trường

Quản lý Red Hat Enterprise Linux tại chỗ hoặc trên đám mây, bất kể nó nằm ở đâu.

Khả năng quản lý dành riêng cho đám mây

Đánh giá hiệu năng hệ thống, biên dịch báo cáo và khắc phục các sự cố bảo mật trên tất cả các hệ điều hành (HĐH) dựa trên đám mây của bạn.

Được thiết kế bởi các chuyên gia nguồn mở

Sử dụng giải pháp quản lý được thiết kế bởi công ty đằng sau HĐH mà bạn sử dụng hàng ngày, trên mọi môi trường.

Red Hat Smart Management có gì?

Duy trì môi trường hoạt động tiêu chuẩn 

Với Red Hat Satellite là cơ sở, Red Hat Smart Management bao gồm các khả năng bảo mật giúp quản trị viên quản lý các lỗ hổng, xác minh sự tuân thủ và so sánh các hệ thống giữa các môi trường.

Quản lý lỗ hổng

Đánh giá, giám sát, báo cáo và khắc phục lỗ hổng và phơi nhiễm phổ biến (CVE).

Sử dụng khả năng lỗ hổng, bạn có thể:

 • Xem, sắp xếp và ưu tiên CVE, dựa trên Hệ thống chấm điểm dễ bị tổn thương chung.
 • Hiểu được chiều rộng và độ sâu của các hệ thống dễ bị tổn thương.
 • Giảm thiểu và / hoặc khắc phục CVE bằng Ansible Playbooks.
 • Tạo báo cáo lỗ hổng.

Xác minh sự tuân thủ

Đánh giá, giám sát, báo cáo và khắc phục các vấn đề tuân thủ cụ thể của ngành.

Sử dụng khả năng tuân thủ, bạn có thể:

 • Xác định các hệ thống vi phạm nhiều quy tắc tuân thủ bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra bảo mật và công cụ kiểm toán tiêu chuẩn, OpenSCAP.
 • Xem xét môi trường Tỷ lệ tuân thủ dựa trên nhiều chính sách hoặc tiêu chuẩn quản lý.
 • Khắc phục môi trường không tuân thủ bằng Ansible Playbooks.
 • Tạo báo cáo tuân thủ.

So sánh các cấu hình môi trường để xác định sự khác biệt và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Sử dụng khả năng so sánh hệ thống, bạn có thể:

 • So sánh hệ thống hiện tại của bạn với người khác để xác định sự khác biệt và khắc phục sự cố hoạt động.
 • So sánh các hệ thống theo thời gian với theo dõi thay đổi lịch sử.
 • Lọc theo sự khác biệt, tương đồng hoặc thiếu trạng thái.
 • Tạo báo cáo.