Home » Red Hat » Red Hat Satellite

Linux platforms

Red Hat Satellite

Cách tốt nhất để quản lý cơ sở hạ tầng Red Hat của bạn.

Red Hat® Satellite là một sản phẩm quản lý cơ sở hạ tầng được thiết kế đặc biệt để giữ cho môi trường Red Hat Enterprise Linux® và cơ sở hạ tầng Red Hat khác hoạt động hiệu quả, bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn khác nhau.

tính năng Red Hat Satellite

Simplify infrastructure management

Red Hat vệ tinh có thể quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn, không chỉ các hệ thống Red Hat Enterprise Linux từ một bảng điều khiển duy nhất.

ScalImplement your standard operating environmente quickly

Cải thiện tính nhất quán của hệ thống, giảm lỗi và đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ.

Scale your environment

Đáp ứng nhu cầu quản lý hàng ngàn hệ thống phân tán trên nhiều trung tâm dữ liệu.

Content management

 • Content repository: Kho lưu trữ nội dung bất kỳ loại nội dung nào có sẵn cho bất kỳ máy chủ lưu trữ nào.
 • Curation: Giám sát nội dung trước khi phân phối.
 • Distribution: Phân phối nội dung càng gần điểm cuối càng tốt.

Provisioning management

 • Provision: Cung cấp cho máy vật lý, ảo, riêng tư và đám mây công cộng (physical,virtual, private & public Cloud).
 • Discover: Khám phá các máy chủ không được cung cấp.
 • Automate: Tự động hóa bằng cách sử dụng các vai trò Ansible để thực hiện các bước sau cung cấp.

Patch management

 • Report: Báo cáo về các máy chủ cần cập nhật, sửa lỗi hoặc cải tiến.
 • Group: Nhóm các hệ thống đồng nhất để bạn có thể dễ dàng làm việc với chúng.
 • Respond: Đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu vá bằng cách sử dụng tự động mở rộng.

Subscription management

 • Centrally: Quản lý trung tâm sử dụng thuê bao.
 • Maintain: Duy trì thông tin tồn kho và sử dụng chính xác.
 • Report: Báo cáo tiêu thụ thuê bao.