Home » Red Hat » Red Hat Runtimes

MIDDLEWARE

Red Hat Runtimes

Đẩy nhanh phát triển ứng dụng và phân phối

Red Hat® Runtimes là một phần của danh mục Red Hat Middleware. Red Hat Runtimes là một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần để phát triển và duy trì các ứng dụng gốc trên đám mây. Nó cung cấp thời gian chạy nhẹ và khung cho các kiến trúc đám mây phân tán cao, chẳng hạn như microservice.

tính năng 

Runtimes & frameworks

Một bộ sưu tập Runtimes, frameworks và ngôn ngữ để các nhà phát triển và kiến trúc sư có thể chọn đúng công cụ cho nhiệm vụ phù hợp. Hỗ trợ được bao gồm cho Spring Boot, Vert.x, Node.js và Thorntail.

Messaging

Một nhà môi giới tin nhắn cung cấp các hành vi xếp hàng chuyên biệt, kiên trì tin nhắn và khả năng quản lý.

Distributed, in-memory caching

Một hệ thống quản lý dữ liệu phân tán trong bộ nhớ được thiết kế cho khả năng mở rộng và truy cập nhanh vào khối lượng dữ liệu lớn.

Launcher service

Xây dựng và triển khai một ứng dụng mới trong vài phút. Dịch vụ này tạo ra giàn giáo ứng dụng để bạn có thể tập trung vào viết logic kinh doanh và cung cấp giá trị.

Single sign-on

Cho phép các nhà phát triển cung cấp các khả năng đăng nhập một lần dựa trên các tiêu chuẩn ngành để bảo mật doanh nghiệp.

OpenJDK

Bản dựng Red Hat của OpenJDK là một triển khai nguồn mở của Nền tảng Java ™, Phiên bản tiêu chuẩn (Java SE) được hỗ trợ và duy trì bởi cộng đồng OpenJDK.

Red Hat Middleware 

Danh mục sản phẩm phần mềm trung gian của Red Hat giúp bạn tạo ra một môi trường thống nhất để phát triển ứng dụng, phân phối, tích hợp và tự động hóa. Nó bao gồm các khung toàn diện, giải pháp tích hợp, tự động hóa quá trình, thời gian chạy và ngôn ngữ lập trình.

RED HAT INTEGRATION

 • Red Hat Runtimes.
 • Red Hat Fuse.
 • Red Hat 3scale API Management.
 • Red Hat AMQ (broker, interconnect, streaming).
 • Red Hat AMQ Online

RED HAT RUNTIMES

 • Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform.
 • A set of cloud-native runtimes.
 • Red Hat build of OpenJDK.
 • Red Hat Data Grid.
 • Red Hat AMQ broker.
 • Red Hat Application Migration Toolkit.
 • Single sign-on.
 • Launcher service.
 • Open Liberty.
 • JBoss Web Server.

RED HAT PROCESS AUTOMATION

 • Red Hat Process Automation Manager.
 • Red Hat Decision Manager.
 • Red Hat Runtimes.

Red Hat Runtimes là 1 trong 3 nhóm sản phẩm trong danh mục Redware Middleware. Cho dù cơ sở hạ tầng của bạn là tiền đề, nền tảng đám mây gốc, lai hoặc đa đám mây, Red Hat Middleware cung cấp cho các nhà phát triển, kiến trúc sư và nhà lãnh đạo CNTT khả năng tạo, tích hợp và tự động hóa các ứng dụng.

Red Hat Runtimes bao gồm

Cloud-Native Runtimes

Một bộ sưu tập cloud-native runtimes để phát triển các ứng dụng Java ™ hoặc JavaScript trên OpenShift®.

Red Hat JBoss
Enterprise Application Platform

Một nền tảng để phát triển các dịch vụ dựa trên Java ™.

OpenJDK

Triển khai mã nguồn mở và miễn phí của Nền tảng Java ™, Phiên bản tiêu chuẩn (Java SE).

Red Hat
Data Grid

Một giải pháp lưu trữ dữ liệu thông minh, có thể mở rộng.

Red Hat
AMQ

Một nền tảng nhắn tin cho phép tích hợp thời gian thực.

Red Hat Application Migration Toolkit

Một bộ công cụ để giúp di chuyển và hiện đại hóa ứng dụng quy mô lớn.

Missions

Một sự kết hợp giữa triển khai thời gian chạy và các ứng dụng làm việc giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng.

Single sign on

Bảo mật các ứng dụng web của bạn bằng cách cung cấp các khả năng đăng nhập một lần (SSO).

Open Liberty

Một khung công tác mở nhẹ để xây dựng các dịch vụ Java dựa trên đám mây nhanh và hiệu quả.

JBoss Web Server

Tạo các trang web quy mô lớn và các ứng dụng web nhẹ

Sử dụng Red Hat Middleware trên Red Hat OpenShift giúp bạn xây dựng các công nghệ đáng tin cậy và thích ứng hơn bằng cách hỗ trợ một nền tảng môi trường ứng dụng thống nhất bao gồm:

 • Bao hàm frameworks, runtimes và ngôn ngữ lập trình với nhóm sản phẩm Red Hat Runtimes.
 • Các giải pháp tích hợp với nhóm sản phẩm Tích hợp Red Hat.
 • Và tự động hóa quy trình với nhóm sản phẩm Tự động hóa quy trình Red Hat.