Home » Red Hat » Red Hat Quay

APPLICATION DEVELOPER

Red Hat Quay

Container image registry phân tán và có sẵn cao cho doanh nghiệp của bạn

Container image register Red Hat® Quay cung cấp lưu trữ và cho phép bạn xây dựng, phân phối và triển khai các container. Có được bảo mật hơn đối với các kho lưu trữ hình ảnh của bạn với các hệ thống tự động hóa, xác thực và ủy quyền. Quay có sẵn với OpenShift hoặc là một thành phần độc lập.

tính năng Red Hat Quay

Quản lý kiểm soát truy cập nâng cao

Kiểm soát truy cập của cơ quan đăng ký với nhiều nhà cung cấp xác thực và xác thực (bao gồm hỗ trợ cho các nhóm và lập bản đồ tổ chức). Sử dụng hệ thống cấp phép chi tiết để ánh xạ tới cấu trúc tổ chức của bạn.

Mã hóa TLS

Mã hóa bảo mật lớp vận chuyển giúp bạn tự động chuyển giữa Quay.io và máy chủ của bạn

Quét bảo mật

Tích hợp với các bộ phát hiện lỗ hổng (như Clair) để tự động quét container image registery của bạn. Thông báo cảnh báo bạn về các lỗ hổng đã biết.

Triển khai phần mềm tự động

Hợp lý hóa đường ống tích hợp / phân phối liên tục (CI / CD) liên tục của bạn với các trình kích hoạt xây dựng, móc git và tài khoản robot.

Image rollback

Theo dõi hình ảnh bằng thẻ và hoàn nguyên chúng về trạng thái trước đó trong khung thời gian có thể định cấu hình. Xem lịch sử cấu hình hai tuần trước.

Logging & auditing

Kiểm tra CI của bạn bằng cách theo dõi các hành động API và UI.

Tại sao chọn Red Hat Quay

Red Hat® Quay tương thích với hầu hết các môi trường container và nền tảng điều phối. Nó có sẵn như là một dịch vụ được host hoặc on-premises.

Red Hat Quay được host đầu tiên với chuẩn doanh nghiệp on-premise cho  container.

Với Red Hat Quay, bạn có thể:

  • Có bản sao địa lý.
  • Tích hợp với nhà cung cấp xác thực của bạn.
  • Có Prometheus hỗ trợ.

Red Hat Quay.io là một image restery hoàn chỉnh chuẩn doanh nghiệp.

Với Quay.io bạn có thể:

  • Phục hồi image của bạn về trạng thái lịch sử.
  • Có zero-downtime garbage. 
  • Tự động xóa các image layers.
  • Tái tạo dữ liệu qua mạng phân phối nội dung toàn cầu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN