Home » Red Hat » Red Hat OpenShift Container Storage

STORAGE

Red Hat OpenShift Container Storage

Lưu trữ cho triển khai hybrid cloud và container multicloud.

Red Hat® OpenShift® Container Storage là bộ lưu trữ được xác định bằng phần mềm cho các container. Được thiết kế như là nền tảng dịch vụ lưu trữ dữ liệu và dữ liệu cho Red Hat OpenShift, Red Hat OpenShift Container Storage giúp các nhóm phát triển và triển khai các ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả trên các đám mây.

TỔNG QUAN RED HAT OPENSHIFT CONTAINER STORAGGE

TẠI SAO CHỌN RED HAT OPENSHIFT CONTAINER STORAGGE

Multicloud portability

Một cổng đa kênh ảo cơ sở hạ tầng lưu trữ để dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau nhưng hoạt động như một kho lưu trữ liên tục.

Simplified app dev

Các nhà phát triển, ngay cả những người có chuyên môn về lưu trữ hạn chế, có thể cung cấp lưu trữ trực tiếp từ Red Hat OpenShift mà không cần chuyển sang giao diện người dùng riêng.

Support for data-intensive workloads

Định dạng dữ liệu dưới dạng tệp, khối hoặc đối tượng để hỗ trợ tất cả các loại khối lượng công việc được tạo bởi người dùng Kubernetes doanh nghiệp.