Home » Red Hat » Red Hat Middleware

MIDDLEWARE

RED HAT MIDDLEWARE

Tạo một môi trường ứng dụng kết nối và linh hoạt

Danh mục sản phẩm Red Hat Middleware giúp bạn tạo ra một môi trường thống nhất để phát triển ứng dụng, phân phối, tích hợp và tự động hóa. Nó bao gồm các khung toàn diện, giải pháp tích hợp, tự động hóa quá trình, thời gian chạy và ngôn ngữ lập trình.

Cho dù cơ sở hạ tầng của bạn là tại chỗ hoặc trên đám mây (dựa trên container, dựa trên nền tảng đám mây, lai hoặc đa mạng), môi trường hợp nhất này cung cấp cho các nhà phát triển, kiến trúc sư và lãnh đạo CNTT khả năng tạo, tích hợp và tự động hóa linh hoạt, di động và ứng dụng hiệu quả chi phí.

The Red Hat Middleware portfolio

Danh mục sản phẩm phần mềm trung gian (middleware) của Red Hat mang đến cho các nhà phát triển, kiến trúc sư và các nhà lãnh đạo CNTT khả năng tạo, tích hợp và tự động hóa các ứng dụng. Danh mục đầu tư đã được thiết kế cùng nhau để giúp phát triển, thực hiện và chạy các ứng dụng kinh doanh hiệu quả chi phí ở mọi quy mô. Red Hat Middleware có thể chạy trên trang web, trên đám mây hoặc trong nền tảng container, như Red Hat OpenShift.

Danh mục Red Hat Middleware bao gồm 3 nhóm sản phẩm giúp bạn tạo ra một môi trường ứng dụng linh hoạt và được kết nối.

RED HAT INTEGRATION

 • Red Hat Runtimes.
 • Red Hat Fuse.
 • Red Hat 3scale API Management.
 • Red Hat AMQ (broker, interconnect, streaming).

RED HAT RUNTIMES

 • Red Hat JBoss® Enterprise
 • Application Platform.
 • A set of cloud-native runtimes.
 • Red Hat build of OpenJDK.
 • Red Hat Data Grid.
 • Red Hat AMQ broker.
 • Red Hat Application Migration Toolkit.
 • Single sign-on.
 • Launcher service.

RED HAT PROCESS AUTOMATION

 • Red Hat Process Automation Manager.
 • Red Hat Decision Manager.
 • Red Hat Runtimes.

Tại sao chọn Red Hat Middleware  

Red Hat Middleware giúp bạn tạo một môi trường thống nhất hỗ trợ:

 • Các nhà phát triển (developers) bằng cách cho phép năng suất cao hơn và đổi mới.
 • Các nhà vận hành (operators) bằng cách làm cho mã trong sản xuất đáng tin cậy hơn, hiệu suất và khả năng mở rộng.
 • Lãnh đạo doanh nghiệp (business leaders) bằng cách cho phép phát triển nhanh, tích hợp và tự động hóa.

Develop modern applications

Tăng tốc độ phát triển ứng dụng gốc trên đám mây (cloud-native) để bạn có thể giảm thời gian và tận dụng các container, microservice và thực tiễn nhanh chóng, cho DevOps, tích hợp và triển khai liên tục (CI / CD).

Optimize existing applications

Cải thiện hoặc cập nhật các ứng dụng nguyên khối cũ và tiếp tục sử dụng chúng khi bạn chuyển sang phát triển ứng dụng cloud-native.

Integrate your applications

Tích hợp dữ liệu, quy trình và chính sách trên nhiều ứng dụng và hệ thống, bao gồm triển khai cộng tác trên nền tảng đám mây, tập trung vào kênh và dựa trên API.

Automate your business

Tự động hóa các quy trình kinh doanh thủ công và cho phép các hệ thống đưa ra quyết định thông minh để tăng năng suất, sự linh hoạt trong kinh doanh, hiệu quả hoạt động, độ chính xác của quy trình và sự hài lòng của khách hàng.

Sử dụng Red Hat Middleware trên Red Hat OpenShift giúp bạn xây dựng các công nghệ đáng tin cậy và thích ứng hơn bằng cách hỗ trợ một nền tảng môi trường ứng dụng thống nhất bao gồm:

 • Bao hàm frameworks, runtimes và ngôn ngữ lập trình với nhóm sản phẩm Red Hat Runtimes.
 • Các giải pháp tích hợp với nhóm sản phẩm Tích hợp Red Hat.
 • Và tự động hóa quy trình với nhóm sản phẩm Tự động hóa quy trình Red Hat.

tính năng 

Năng suất

Tăng hiệu quả với các khả năng của môi trường ứng dụng được thiết kế cùng nhau, vì vậy các nhà phát triển có thể dành nhiều thời gian hơn để đổi mới.

độ tin cậy

Tận dụng các thành phần được sử dụng phổ biến được lắp ráp theo cách tiêu chuẩn hóa và được kiểm tra về độ tin cậy, khả năng mở rộng, hiệu suất và độ ổn định.

Linh hoạt

Có quyền truy cập vào các ngôn ngữ, frameworks, architectures, open source và các thực tiễn nguồn mở cho khối lượng công việc hiện có và phát triển mới.

Hybrid & multicloud

Nhận ra một môi trường ứng dụng thống nhất được thiết kế để hỗ trợ và hợp lý hóa thực tế phức tạp của CNTT IT ngày nay.