Home » Red Hat » Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

MIDDLEWARE

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Xây dựng một lần, triển khai các ứng dụng Java EE ở bất cứ đâu.

Nền tảng ứng dụng doanh nghiệp Red Hat® JBoss® (JBoss EAP) mang đến sự bảo mật, hiệu suất và khả năng mở rộng ở cấp độ doanh nghiệp trong mọi môi trường. Cho dù on-premise; ảo (virtual); hoặc trong các đám mây riêng (private), công cộng (public) hoặc lai (hybrid), JBoss EAP có thể giúp bạn cung cấp ứng dụng nhanh hơn, ở mọi nơi.

tính năng Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

Optimized for cloud and containers

JBoss EAP 7 được xây dựng để cung cấp triển khai đơn giản hóa và hiệu suất Java ™ EE đầy đủ cho các ứng dụng trong mọi môi trường. Dù là tại chỗ hay trong các đám mây ảo, riêng tư, công cộng và lai, JBoss EAP có kiến trúc mô đun chỉ khởi động các dịch vụ khi chúng được yêu cầu.

Lightweight, flexible architecture

JBoss EAP 7 được xây dựng cho hiệu năng và tính linh hoạt trong môi trường ứng dụng hiện đại. Kiến trúc mô-đun và bộ linh kiện điều khiển dịch vụ của nó giúp giảm thời gian mở rộng quy mô và cung cấp tính linh hoạt cho các ứng dụng được triển khai trong các môi trường khác nhau.

More productive developers

JBoss EAP cho phép các nhà phát triển được đáp ứng nhu cầu kinh doanh trực tuyến. Hỗ trợ cho Java EE và các khung công tác dựa trên web của nó, chẳng hạn như Spring, Spring Web Flow, Spring WS, Spring Security, Arquillian, AngularJS, jQuery, jQuery Mobile và Google Web Toolkit (GWT) là tiêu chuẩn.