Home » Red Hat » Red Hat Integration

MIDDLEWARE

Red Hat Integration

Hợp lý hóa phát triển tích hợp để kết nối các ứng dụng và dữ liệu trên các hybrid cloud.

Red Hat® Integration là một bộ công nghệ tích hợp và nhắn tin toàn diện để kết nối các ứng dụng và dữ liệu trên các cơ sở hạ tầng lai. Nó là một giải pháp nhanh, phân tán, đóng gói và API tập trung. Nó cung cấp thành phần dịch vụ và phối hợp, kết nối ứng dụng và chuyển đổi dữ liệu, truyền phát thông điệp theo thời gian thực và quản lý API, tất cả kết hợp với nền tảng đám mây và chuỗi công cụ dựa trên đám mây để hỗ trợ toàn bộ quá trình phát triển ứng dụng hiện đại.

Red Hat middleware

Danh mục sản phẩm phần mềm trung gian của Red Hat giúp bạn tạo ra một môi trường thống nhất để phát triển ứng dụng, phân phối, tích hợp và tự động hóa. Nó bao gồm các khung toàn diện, giải pháp tích hợp, tự động hóa quá trình, thời gian chạy và ngôn ngữ lập trình.

RED HAT PROCESS AUTOMATION

 • Red Hat Process Automation Manager
 • Red Hat Decision Manager
 • Red Hat Runtimes

RED HAT INTEGRATION

 • Red Hat Runtimes
 • Red Hat Fuse
 • Red Hat Fuse Online
 • Red Hat 3scale API Management
 • Red Hat AMQ (broker, interconnect, streaming)
 • Red Hat AMQ Online

RED HAT RUNTIMES

 • Red Hat JBoss® Enterprise Application Platform
 • A set of cloud-native runtimes
 • Red Hat build of OpenJDK
 • Red Hat Data Grid
 • Red Hat AMQ broker
 • Red Hat Application Migration Toolkit
 • Single sign-on
 • Launcher service

Tích hợp Red Hat là 1 trong 3 nhóm sản phẩm trong danh mục Red Hat Middleware. Red Hat Integration cho phép các nhà phát triển tích hợp các ứng dụng với một loạt các hệ thống bên trong và bên ngoài khác nhau trên các kiến trúc lai (hybrid).

tính năng 

Application and data integration across hybrid cloud

Triển khai tích hợp dựa trên các mẫu tích hợp doanh nghiệp (EIP) bằng cách sử dụng hơn 200 trình kết nối có thể cắm để kết nối dữ liệu mới và dữ liệu hiện có trên đám mây lai.

API connectivity and management

Tạo, triển khai, giám sát và kiểm soát API trong toàn bộ vòng đời của chúng. Với cách tiếp cận đầu tiên API, mở rộng tích hợp của bạn trên các môi trường lai và đa kênh.

Container-native infrastructure

Phát triển và quản lý các dịch vụ theo tiêu chuẩn container phổ biến, cũng như đóng gói và triển khai các container nhẹ trong môi trường phân tán, để dễ dàng thích nghi và mở rộng quy mô một cách nhanh chóng.

Real-time Messaging and data streaming

Chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng và hệ thống trong thời gian thực với thông lượng cao và độ trễ thấp.

Self-service for business users

Trao quyền cho người dùng không có kỹ thuật để định cấu hình và triển khai tích hợp và nhắn tin với nền tảng phát triển tự phục vụ và ít code.

Reduced time-to-market

Hỗ trợ các nhà phát triển microservice và các nhóm DevOps với nền tảng tự phục vụ và các công cụ vòng đời phát triển phần mềm tự động.

Red Hat Integration bao gồm:

Red Hat
Runtimes

Một bộ sản phẩm, công cụ và thành phần cho các ứng dụng thuần trên Cloud (cloud-native).

Red Hat
Fuse

Một nền tảng tích hợp phân phối.

Red Hat
3scale API Management

Một nền tảng quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API).

Red Hat
AMQ

Một nền tảng nhắn tin cho phép tích hợp thời gian thực.

Sử dụng Red Hat Middleware trên Red Hat OpenShift giúp bạn xây dựng các công nghệ đáng tin cậy và thích ứng hơn bằng cách hỗ trợ một nền tảng môi trường ứng dụng thống nhất bao gồm:

 • Bao hàm frameworks, runtimes và ngôn ngữ lập trình với nhóm sản phẩm Red Hat Runtimes.
 • Các giải pháp tích hợp với nhóm sản phẩm Tích hợp Red Hat.
 • Và tự động hóa quy trình với nhóm sản phẩm Tự động hóa quy trình Red Hat.

Xem các giải pháp và công cụ tích hợp Red Hat trong thực tế