Home » Red Hat » Red Hat Gluster Storage

STORAGE

Red Hat Gluster Storage

Lưu trữ linh hoạt, được xác định bằng phần mềm

Red Hat® Gluster Storage là một nền tảng lưu trữ được xác định bằng phần mềm (SDS). Nó được thiết kế để xử lý các khối lượng công việc có mục đích chung như sao lưu và lưu trữ, cũng như phân tích. Đó là lý tưởng cho hyperconvergence. Đó là chi phí hiệu quả và, không giống như các hệ thống lưu trữ truyền thống, có thể được triển khai trên môi trường kim loại trần, ảo, container và đám mây.

tính năng 

Quản lý lưu trữ quy mô

Phần mềm lưu trữ dữ liệu mà không cần máy chủ siêu dữ liệu, loại bỏ bất kỳ điểm lỗi nào. Quy mô khi bạn phát triển.

Triển khai trong hybrid Cloud

Chạy Red Hat Gluster Storage bất cứ đâu: máy vật lý, ảo hóa, container hoặc trong đám mây (cloud).

Nhanh chóng, đơn giản và không rào cảng

Triển khai một hệ thống lưu trữ nhiều người thuê trong vài phút, mà không bị ràng buộc với các chu kỳ đổi mới cứng nhắc hoặc cấu hình phần cứng cụ thể

Phương tiện truyền thông quy mô lớn

Việc chuyển đổi sang quy trình và nội dung kỹ thuật số đã làm tăng nhu cầu lưu trữ kỹ thuật số. Red Hat Gluster Storage là lý tưởng cho ngành công nghiệp truyền thông.

Tối ưu hóa cho container

Red Hat Gluster Storage là cơ sở cho việc lưu trữ dựa trên container liên tục có khả năng mở rộng và tích hợp cao với Openshift.

Ảo hóa

Xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ và máy chủ ảo hiệu quả, nhanh nhẹn và tối ưu trên các nền tảng phần cứng không đồng nhất.